Анхаар!!! Мэдээллийн үнэн зөв байдлыг мэдээлэл хариуцагч бүрэн хариуцна.


Улсын авто замын сан

Яг одоо нийт 540 мэдээлэл бүртгэгдсэн

 • Төсөлийн нэр Байгууллага Нийт дүн Он Эх үүсвэр
  1 Төлбөр авах цэгүүдийн үйл ажиллагааны зардал Зам тээврийн хөгжлийн төв 4,748,648,471 2022 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  2 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Баянчандмань АЗЗА 3,173,450,000 2014 Улсын төсөв
  3 Төв аймгийн төвийн авто зам Төв АЗЗА 3,072,797,003 2017 Улсын төсөв
  4 Төлбөр авах цэгүүдийн үйл ажиллагааны зардал Зам тээврийн хөгжлийн төв 2,958,477,000 2021 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  5 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Дундговь авто зам 2,793,180,000 2022 Улсын төсөв
  6 Төлбөр авах цэгүүдийн үйл ажиллагааны зардал Зам тээврийн хөгжлийн төв 2,768,580,000 2020 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  7 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Авто замын машин механизм 2,617,900,000 2020 Улсын төсөв
  8 Төлбөр авах цэгүүдийн үйл ажиллагааны зардал Зам тээврийн хөгжлийн төв 2,217,800,000 2019 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  9 Төлбөр авах цэгүүдийн үйл ажиллагааны зардал Зам тээврийн хөгжлийн төв 2,100,962,300 2018 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  10 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Өвөрхангай АЗЗА 2,019,460,000 2022 Улсын төсөв
  11 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Төв АЗЗА 2,015,670,000 2022 Улсын төсөв
  12 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Өвөрхангай АЗЗА 1,923,830,000 2020 Улсын төсөв
  13 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Хархорин АЗЗА 1,875,780,000 2022 Улсын төсөв
  14 А27 Лүн-Дашинчилэн-Ихмтамирын замд гадаргуун боловсруулалт, засварын ажил Хөвчийн зам 1,858,380,000 2022 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  15 Төлбөр авах цэгүүдийн үйл ажиллагааны зардал Зам тээврийн хөгжлийн төв 1,846,677,395 2017 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  16 ТАЦ-ийн байр барих /АХ Тариат,Хөвсгөл Мөрөн, Хэнтий Мөрөн/ Пирамидпроект 1,843,070,000 2020 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  17 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Хархорин АЗЗА 1,822,980,000 2020 Улсын төсөв
  18 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Хархорин АЗЗА 1,768,190,000 2021 Улсын төсөв
  19 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Эрдэнэсант АЗЗА 1,767,150,000 2020 Улсын төсөв
  20 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Төв АЗЗА 1,733,780,000 2020 Улсын төсөв
  21 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Увс АЗЗА 1,725,990,000 2022 Улсын төсөв
  22 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Өвөрхангай АЗЗА 1,710,060,000 2021 Улсын төсөв
  23 Беларус улсын МАЗ-ын авто замын засвар, арчлалтын 42 ширхэг машин механизм нийлүүлэх гэрээний урьдчилгаа санхүүжилт BELAVTOMAZ holding 1,684,420,000 2020 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  24 Зам , гүүрийн гэнэтийн эвдрэлийг сэргээн засварлах Увс АЗЗА 1,663,850,000 2020 Улсын төсөв
  25 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Харгуй 1,632,240,000 2020 Улсын төсөв
  26 Төлбөр авах цэгүүдийн урсгал зардал Зам тээврийн хөгжлийн төв 1,565,351,955 2023 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  27 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Харгуй 1,532,730,000 2022 Улсын төсөв
  28 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Харгуй 1,488,220,000 2021 Улсын төсөв
  29 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Борхойн зам 1,460,000,000 2022 Улсын төсөв
  30 Увс, Давст, Торхилогын голын т.б.гүүрийн ажил ТОЁО 1,450,000,000 2020 Улсын төсөв
  31 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Налайх АЗЗА 1,449,330,000 2022 Улсын төсөв
  32 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Төв АЗЗА 1,445,790,000 2021 Улсын төсөв
  33 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Булган АЗЗА 1,431,920,000 2014 Улсын төсөв
  34 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Дорноговь АЗЗА 1,398,380,000 2020 Улсын төсөв
  35 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Архангай АЗЗА 1,376,890,000 2022 Улсын төсөв
  36 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Булган АЗЗА 1,366,070,000 2020 Улсын төсөв
  37 Төлбөр авах цэгүүдийн үйл ажиллагааны зардал Зам тээврийн хөгжлийн төв 1,325,972,762 2016 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  38 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Булган АЗЗА 1,325,340,000 2022 Улсын төсөв
  39 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Увс АЗЗА 1,307,380,000 2021 Улсын төсөв
  40 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Багануур АЗЗА 1,304,260,000 2022 Улсын төсөв
  41 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Дорноговь АЗЗА 1,291,790,000 2022 Улсын төсөв
  42 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Ховд АЗЗА 1,283,950,000 2022 Улсын төсөв
  43 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Саруулхаргуй 1,279,060,000 2022 Улсын төсөв
  44 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Борхойн зам 1,257,940,000 2020 Улсын төсөв
  45 А0501 УБ-Өндөрхаан замд гадаргуун боловсруулалт, засварын ажил Багануур АЗЗА 1,257,020,000 2022 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  46 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Булган АЗЗА 1,223,110,000 2021 Улсын төсөв
  47 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Архангай АЗЗА 1,218,200,000 2020 Улсын төсөв
  48 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Увс АЗЗА 1,215,870,000 2014 Улсын төсөв
  49 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Сэлэнгэ АЗЗА 1,202,880,000 2014 Улсын төсөв
  50 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Дорноговь АЗЗА 1,202,810,000 2021 Улсын төсөв
  51 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Өвөрхангай АЗЗА 1,196,220,000 2014 Улсын төсөв
  52 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Харгуй 1,181,600,000 2014 Улсын төсөв
  53 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Налайх АЗЗА 1,176,930,000 2020 Улсын төсөв
  54 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Багануур АЗЗА 1,162,990,000 2020 Улсын төсөв
  55 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Дундговь авто зам 1,153,540,000 2021 Улсын төсөв
  56 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Орхон АЗЗА 1,150,190,000 2020 Улсын төсөв
  57 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Налайх АЗЗА 1,148,880,000 2021 Улсын төсөв
  58 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Саруулхаргуй 1,127,940,000 2020 Улсын төсөв
  59 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Дархан АЗЗА 1,119,640,000 2014 Улсын төсөв
  60 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Хөвсгөлзам 1,103,210,000 2022 Улсын төсөв
  61 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Хөвсгөл АЗЗА 1,098,880,000 2020 Улсын төсөв
  62 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Увс АЗЗА 1,091,540,000 2020 Улсын төсөв
  63 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Автозам 1,074,030,000 2022 Улсын төсөв
  64 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Борхойн зам 1,068,170,000 2021 Улсын төсөв
  65 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалтын ажлын захиалагчийн хяналт Зам тээврийн хөгжлийн төв 1,059,340,000 2022 Улсын төсөв
  66 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Архангай АЗЗА 1,054,350,000 2021 Улсын төсөв
  67 Засвар арчлалт, Онцгой ажлын захиалагчийн хяналт Зам тээврийн хөгжлийн төв 1,048,750,000 2020 Улсын төсөв
  68 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Орхон АЗЗА 1,046,990,000 2022 Улсын төсөв
  69 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Дорнод авто зам 1,046,030,000 2022 Улсын төсөв
  70 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Саруулхаргуй 1,039,590,000 2021 Улсын төсөв
  71 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Завхан АЗЗА 1,037,490,000 2020 Улсын төсөв
  72 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Ховд АЗЗА 1,033,620,000 2020 Улсын төсөв
  73 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Талын зам 1,016,140,000 2022 Улсын төсөв
  74 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Орхон АЗЗА 1,015,650,000 2021 Улсын төсөв
  75 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Ховд АЗЗА 994,130,000 2021 Улсын төсөв
  76 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Хөвсгөл АЗЗА 993,990,000 2021 Улсын төсөв
  77 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Жол 992,610,000 2022 Улсын төсөв
  78 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Багануур АЗЗА 989,450,000 2021 Улсын төсөв
  79 Төлбөр авах цэгүүдийн үйл ажиллагааны зардал Зам тээврийн хөгжлийн төв 962,761,900 2015 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  80 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Завхан АЗЗА 953,810,000 2022 Улсын төсөв
  81 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Төв АЗЗА 950,740,000 2014 Улсын төсөв
  82 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Жол 949,300,000 2020 Улсын төсөв
  83 ТАЦ-ийн байр барих /ХУД, Түргэний гүүр орчим/ Таны зам 944,300,000 2020 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  84 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Дашзам 935,230,000 2022 Улсын төсөв
  85 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Эрдэнэсант АЗЗА 929,900,000 2022 Улсын төсөв
  86 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Хөвсгөл АЗЗА 929,410,000 2022 Улсын төсөв
  87 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Эрдэнэсант АЗЗА 915,380,000 2021 Улсын төсөв
  88 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Дорнод авто зам 912,000,000 2020 Улсын төсөв
  89 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Завхан АЗЗА 898,800,000 2021 Улсын төсөв
  90 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Эрдэнэсант АЗЗА 886,570,000 2014 Улсын төсөв
  91 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Дорнод авто зам 868,120,000 2021 Улсын төсөв
  92 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Ихбогд зам 856,310,000 2022 Улсын төсөв
  93 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Налайх АЗЗА 847,320,000 2014 Улсын төсөв
  94 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Жол 827,570,000 2021 Улсын төсөв
  95 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Дархан АЗЗА 820,990,000 2022 Улсын төсөв
  96 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Дашзам 818,990,000 2020 Улсын төсөв
  97 Онцгой ажил /Зам , гүүрийн гэнэтийн эвдрэлийг сэргээн засварлах/ Дашзам 815,280,000 2021 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  98 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Улаанбаатар АЗЗА 810,490,000 2012 Улсын төсөв
  99 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Говь-Алтай АЗЗА 807,900,000 2022 Улсын төсөв
  100 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Баянчандмань АЗЗА 806,250,000 2022 Улсын төсөв
  101 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Баянчандмань АЗЗА 805,560,000 2020 Улсын төсөв
  102 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Баянчандмань АЗЗА 803,620,000 2021 Улсын төсөв
  103 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Орхон АЗЗА 802,560,000 2014 Улсын төсөв
  104 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Автозам 796,330,000 2020 Улсын төсөв
  105 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалтын ажлын захиалагчийн хяналт Зам тээврийн хөгжлийн төв 793,550,000 2021 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  106 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Сэлэнгэ АЗЗА 785,790,000 2020 Улсын төсөв
  107 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Завхан АЗЗА 769,010,000 2014 Улсын төсөв
  108 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Автозам 759,440,000 2021 Улсын төсөв
  109 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Багануур АЗЗА 754,920,000 2014 Улсын төсөв
  110 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Ховд АЗЗА 753,140,000 2014 Улсын төсөв
  111 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Хархорин АЗЗА 751,990,000 2014 Улсын төсөв
  112 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Говь-Алтай АЗЗА 740,390,000 2020 Улсын төсөв
  113 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Дархан АЗЗА 737,120,000 2020 Улсын төсөв
  114 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Дорнод авто зам 734,230,000 2014 Улсын төсөв
  115 Засвар арчлалтын машин механизм бэлтгэн нийлүүлэх Тэгштплант 730,800,000 2012 Улсын төсөв
  116 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Хөвчийн зам 722,930,000 2020 Улсын төсөв
  117 Үерийн улмаас эюдэрсэн УБ-Арвайхээр чиглэлийн авто замын сэргээн засварлалт Эрдэнэсант АЗЗА 715,357,553 2019 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  118 Сүхбаатар аймаг Дарьганга сумын төвийн хэсэгчилсэн 2.35 км хатуу хучилттай авто замын барилгын ажил Би Би сервис 700,941,742 2018 Улсын төсөв
  119 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Дархан АЗЗА 691,790,000 2021 Улсын төсөв
  120 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Талын зам 689,300,000 2021 Улсын төсөв
  121 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Өсөн дэвжих зам 687,890,000 2022 Улсын төсөв
  122 Олон улс, улсын чанартай авто замд мэдээлэх самбар, тэмдэг нийлүүлэх ажил Борхойн зам 674,936,664 2018 Улсын төсөв
  123 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Архангай АЗЗА 672,590,000 2014 Улсын төсөв
  124 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Ихбогд зам 659,480,000 2020 Улсын төсөв
  125 Онцгой ажлын санхүүжилт Эрдэнэсант АЗЗА 642,626,616 2017 Улсын төсөв
  126 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Сэлэнгэ АЗЗА 642,010,000 2022 Улсын төсөв
  127 Үерийн улмаас эвдэрсэн улсын чанартай АО201 УБ-мандалговь авто замын байгууламжийг сэргээн засварлах ажил Төв АЗЗА 641,512,998 2019 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  128 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Ихбогд зам 639,640,000 2021 Улсын төсөв
  129 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Говь-Алтай АЗЗА 630,610,000 2021 Улсын төсөв
  130 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Талын зам 628,890,000 2020 Улсын төсөв
  131 Төлбөр авах цэгүүдийн үйл ажиллагааны зардал Зам тээврийн хөгжлийн төв 607,464,100 2012 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  132 Онцгой ажил /Зам , гүүрийн гэнэтийн эвдрэлийг сэргээн засварлах/ Увс АЗЗА 606,710,000 2021 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  133 Онцгой ажил /Зам , гүүрийн гэнэтийн эвдрэлийг сэргээн засварлах/ Харгуй 603,920,000 2022 Улсын төсөв
  134 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Өсөн дэвжих зам 598,590,000 2020 Улсын төсөв
  135 Нийслэл хотоос орж, гарч байгаа автозамын зам, тээврийн хяналтын цэгүүд дээр авто пүү нийлүүлэн, суурилуулах ажил Ганхэмжүүр 598,447,739 2014 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  136 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Ихбогд зам 590,830,000 2014 Улсын төсөв
  137 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Өвөрхангай АЗЗА 584,150,000 2012 Улсын төсөв
  138 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Дашзам 582,400,000 2021 Улсын төсөв
  139 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Булган АЗЗА 572,050,000 2012 Улсын төсөв
  140 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Хархорин АЗЗА 569,020,000 2023 Улсын төсөв
  141 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Эрдэнэсант АЗЗА 568,660,000 2012 Улсын төсөв
  142 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Пирамидпроект 557,260,000 2020 Улсын төсөв
  143 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Завхан АЗЗА 554,190,000 2012 Улсын төсөв
  144 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Төв АЗЗА 550,250,000 2012 Улсын төсөв
  145 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Увс АЗЗА 544,030,000 2023 Улсын төсөв
  146 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Төв АЗЗА 539,920,000 2023 Улсын төсөв
  147 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Хөвчийн зам 538,490,000 2021 Улсын төсөв
  148 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Увс АЗЗА 536,840,000 2012 Улсын төсөв
  149 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Хөвчийн зам 535,050,000 2022 Улсын төсөв
  150 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Харгуй 532,830,000 2012 Улсын төсөв
  151 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Борхойн зам 515,600,000 2023 Улсын төсөв
  152 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Пирамидпроект 508,910,000 2022 Улсын төсөв
  153 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Өвөрхангай АЗЗА 506,950,000 2023 Улсын төсөв
  154 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Дархан АЗЗА 505,670,000 2012 Улсын төсөв
  155 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Дундговь авто зам 492,880,000 2023 Улсын төсөв
  156 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Зам тээврийн хөгжлийн төв 492,430,000 2020 Улсын төсөв
  157 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Өсөн дэвжих зам 487,090,000 2021 Улсын төсөв
  158 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Жол 468,340,000 2014 Улсын төсөв
  159 Зам , гүүрийн гэнэтийн эвдрэлийг сэргээн засварлах Борхойн зам 467,500,000 2020 Улсын төсөв
  160 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Хархорин АЗЗА 467,430,000 2012 Улсын төсөв
  161 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Дорнод авто зам 453,010,000 2012 Улсын төсөв
  162 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Сэлэнгэ АЗЗА 452,360,000 2012 Улсын төсөв
  163 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Архангай АЗЗА 449,220,000 2023 Улсын төсөв
  164 Төлбөр хураах цэгүүдийн үйл ажиллагааны урсгал зардал Автозамын газар 446,330,000 2010 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  165 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Орхон АЗЗА 437,410,000 2012 Улсын төсөв
  166 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Булган АЗЗА 418,180,000 2023 Улсын төсөв
  167 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Багануур АЗЗА 412,430,000 2023 Улсын төсөв
  168 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Ховд АЗЗА 409,910,000 2023 Улсын төсөв
  169 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Жол 406,620,000 2012 Улсын төсөв
  170 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Хөвсгөлзам 405,150,000 2020 Улсын төсөв
  171 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Говь-Алтай АЗЗА 398,330,000 2012 Улсын төсөв
  172 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Говь-Алтай АЗЗА 396,820,000 2014 Улсын төсөв
  173 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Дорноговь АЗЗА 393,130,000 2014 Улсын төсөв
  174 ОУУ-ын чанартай АЗ-ын зурвас газрыг кадастрын БМ-ийн санд оруулах Багц1 Ончсөрвэй 376,400,000 2022 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  175 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Пирамидпроект 371,390,000 2021 Улсын төсөв
  176 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Зам тээврийн хөгжлийн төв 370,630,000 2021 Улсын төсөв
  177 А0501 УБ-Өндөрхаан замд гадаргуун боловсруулалт, засварын ажил Харгуй 367,720,000 2022 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  178 ОУУ-ын чанартай АЗ-ын зурвас газрыг кадастрын БМ-ийн санд оруулах Багц2 Геодата 364,490,000 2022 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  179 Гэнэтийн эвдрэл, сэргээн засварлах ажил /Цагаан нуур сум, Дархан-Сүхбаатар, Сэлэнгэ-Алтанбулаг, Ерөө-Хүдэр чиглэлийн замын засвар/ Сэлэнгэ АЗЗА 361,972,178 2019 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  180 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Харгуй 355,540,000 2023 Улсын төсөв
  181 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Хөвсгөлзам 355,120,000 2021 Улсын төсөв
  182 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Эрдэнэсант АЗЗА 347,400,000 2023 Улсын төсөв
  183 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Ховд АЗЗА 345,650,000 2012 Улсын төсөв
  184 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Дорнод авто зам 341,620,000 2023 Улсын төсөв
  185 Засвар арчлалт, Онцгой ажлын захиалагчийн хяналт Зам, тээврийн хөгжлийн яам 338,300,000 2014 Улсын төсөв
  186 А27 Лүн-Дашинчилэн-Ихтамирын замд гадаргуун боловсруулалтын ажил Хөвчийн зам 337,510,000 2023 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  187 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Орхон АЗЗА 336,160,000 2023 Улсын төсөв
  188 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Автозам 335,790,000 2023 Улсын төсөв
  189 Зам , гүүрийн гэнэтийн эвдрэлийг сэргээн засварлах Завхан АЗЗА 335,470,000 2020 Улсын төсөв
  190 Зам , гүүрийн гэнэтийн эвдрэлийг сэргээн засварлах Хөвсгөл АЗЗА 331,640,000 2020 Улсын төсөв
  191 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Хөвсгөлзам 330,950,000 2023 Улсын төсөв
  192 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Жол 323,820,000 2023 Улсын төсөв
  193 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Завхан АЗЗА 315,600,000 2023 Улсын төсөв
  194 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Архангай АЗЗА 314,450,000 2012 Улсын төсөв
  195 Улаанбаатар-Сайншанд чиглэлийн авто замд төлбөр хураах цэгийн барилга, замын байгууламж барих ажил, Улаанбаатар-Мандалговь чиглэлийн авто замд төлбөр хураах цэгийн барилга, замын байгууламж барих ажил Хүжийн гал констракшн 313,208,459 2015 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  196 Олон улс, улсын чанартай авто замд мэдээлэх самбар, тэмдэг нийлүүлэх ажил Уай Эл Эм 312,923,572 2018 Улсын төсөв
  197 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Налайх АЗЗА 310,520,000 2023 Улсын төсөв
  198 Төлбөр хураах цэгүүдийн үйл ажиллагааны урсгал зардал Зам тээврийн хөгжлийн төв 309,923,400 2008 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  199 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Багануур АЗЗА 308,970,000 2012 Улсын төсөв
  200 Зам , гүүрийн гэнэтийн эвдрэлийг сэргээн засварлах Өвөрхангай АЗЗА 308,790,000 2020 Улсын төсөв
  201 Төлбөр хураах цэгүүдийн үйл ажиллагааны урсгал зардал Автозамын газар 307,501,600 2009 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  202 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Дорноговь АЗЗА 307,430,000 2023 Улсын төсөв
  203 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Хөвсгөл АЗЗА 300,860,000 2023 Улсын төсөв
  204 Автозамын засвар арчлалтад хэрэглэх эмульсийн үйлдвэр худалдан авах ажил Дабльбридж 297,520,000 2022 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  205 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Талын зам 294,560,000 2023 Улсын төсөв
  206 Алтай-Ховд чиглэлийн замын гэнэтийн эвдрэлийг засах ажил Ховд АЗЗА 293,810,000 2022 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  207 А14 замын Булган-Ховд чиглэлд төлбөр хураах цэгийн барилга болон авто пүүний байр, замын байгууламж барих ажил Жиансужунжиан жианшин 292,732,502 2015 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  208 Онцгой ажил /Зам , гүүрийн гэнэтийн эвдрэлийг сэргээн засварлах/ Хархорин АЗЗА 285,040,000 2021 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  209 Авто замын мэдээллийн самбар, тэмдэг, тоноглол суурилуулах ажил үйлчилгээ Баянчандмань АЗЗА 283,164,054 2018 Улсын төсөв
  210 Ургац тээврийн авто замын засвар Тэргүүнсаруул зам 282,590,000 2012 Улсын төсөв
  211 Зам тээврийн хөгжлийн төв ТӨҮГ-ын 2017 онд үр бүтээлтэй ажилласан ажилчдад урамшуулал олгох Зам тээврийн хөгжлийн төв 280,721,443 2018 Улсын төсөв
  212 А1102 Мөрөн-Улиастай автозамын 385.3км-т амрах талбай, А18 Нөмрөг-Сонгино-Наранб Завхан АЗЗА 278,810,000 2022 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  213 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Ихбогд зам 276,320,000 2023 Улсын төсөв
  214 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Сэлэнгэ АЗЗА 268,360,000 2021 Улсын төсөв
  215 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Саруулхаргуй 259,080,000 2023 Улсын төсөв
  216 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Говь-Алтай АЗЗА 256,820,000 2023 Улсын төсөв
  217 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Дархан АЗЗА 254,360,000 2023 Улсын төсөв
  218 Онцгой ажил /Зам , гүүрийн гэнэтийн эвдрэлийг сэргээн засварлах/ Багануур АЗЗА 252,470,000 2021 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  219 Эмээлт, Налайх, Хоолтын төлбөр авах цэгийг цахимжуулах Оргил дельта трейд 251,410,000 2021 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  220 ХӨ, Мөрөн ТАЦ-ийг цах.эрчим хүчинд холбоох ажил Гэгээнцайдам 250,520,000 2022 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  221 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Баянчандмань АЗЗА 249,970,000 2023 Улсын төсөв
  222 А0301 УБ-Арвайхээр замд гадаргуун боловсруулалт, засварын ажил Баянчандмань АЗЗА 249,280,000 2022 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  223 Ургац тээврийн авто замын засвар Сэлэнгэ АЗЗА 245,300,000 2020 Улсын төсөв
  224 А0301 УБ-Арвайхээр авто замын 326 км-т Л.Пүрэвдоржийн гэрэлт хөшөө орчимд амрах талбай Өвөрхангай АЗЗА 245,080,000 2022 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  225 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Талын зам 244,020,000 2014 Улсын төсөв
  226 А0301 УБ-Арвайхээр авто замын 112 км-т амрах талбай Баянчандмань АЗЗА 243,310,000 2022 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  227 Зам , гүүрийн гэнэтийн эвдрэлийг сэргээн засварлах Баянчандмань АЗЗА 237,470,000 2020 Улсын төсөв
  228 А0201 УБ-Мандалговь авто замын 181 км-т 90-ийн овооны орчимд амрах талбай Дундговь авто зам 235,320,000 2022 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  229 А0201 УБ-Мандалговь автозамын 80км-т Ногоон довын даваанд амрах талбай байгуулах Төв АЗЗА 235,290,000 2022 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  230 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Хөвсгөл АЗЗА 234,440,000 2014 Улсын төсөв
  231 Авто замын мэдээллийн самбар, тэмдэг, тоноглол суурилуулах ажил үйлчилгээ Сэлэнгэ АЗЗА 229,586,546 2018 Улсын төсөв
  232 Төв аймгийн төвийн авто зам Төв АЗЗА 227,202,997 2017 Улсын төсөв
  233 Онцгой ажил /Зам , гүүрийн гэнэтийн эвдрэлийг сэргээн засварлах/ Завхан АЗЗА 225,390,000 2021 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  234 Гэнэтийн эвдрэл, сэргээн засварлах ажил / Угтаал цайдам-Цээл сум, УБ-Арвайхээр, Баянхангай-Угтаал цайдам чиглэлийн замын засвар/ Эрдэнэсант АЗЗА 225,239,572 2019 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  235 Онцгой ажил /Зам , гүүрийн гэнэтийн эвдрэлийг сэргээн засварлах/ Хархорин АЗЗА 225,230,000 2022 Улсын төсөв
  236 Ургац тээврийн авто замын засвар Сэлэнгэ АЗЗА 223,980,000 2021 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  237 Төлбөр авах цэг барих, пүү суурьлуулах ажлын барьцаа баталгаа Зам, тээврийн хөгжлийн яам 222,220,000 2020 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  238 Онцгой ажил /Зам , гүүрийн гэнэтийн эвдрэлийг сэргээн засварлах/ Өвөрхангай АЗЗА 222,210,000 2022 Улсын төсөв
  239 Техник ашиглалтын түвшин тогтоох судалгааны ажлын зардал Зам тээврийн хөгжлийн төв 219,920,000 2022 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  240 Зам , гүүрийн гэнэтийн эвдрэлийг сэргээн засварлах Дорноговь АЗЗА 214,080,000 2020 Улсын төсөв
  241 Авто замын мэдээллийн самбар, тэмдэг, тоноглол суурилуулах ажил үйлчилгээ Налайх АЗЗА 210,690,182 2018 Улсын төсөв
  242 А2001 дугаартай Өндөрхаан-Баруун-Урт чиглэлийн авто замд барих төлбөр хураах цэгийн барилга, цахилгаан хангамж, авто замын өргөтгөлийн ажил НОРКУТ констракшн 208,964,989 2016 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  243 Зөөврийн авто пүүний санхүүжилт Зам, тээврийн хөгжлийн яам 202,500,000 2014 Улсын төсөв
  244 Олон улс, улсын чанартай авто замд мэдээлэх самбар, тэмдэг нийлүүлэх ажил Сэлэнгэбаян-Уул 201,600,000 2018 Улсын төсөв
  245 Ховд, Алтай сум, Төлбөр авах цэг нүүлгэн шилжүүлэх ажил Тулгат багана ХХК 191,960,000 2022 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  246 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Хөвчийн зам 190,080,000 2023 Улсын төсөв
  247 ТАЦ-ийн байр барих /Завхан, Сонгино/ Завхан АЗЗА 183,330,000 2020 Улсын төсөв
  248 ТАЦ-ын байр барих /Булган, Баяннуур/ Булган АЗЗА 183,290,000 2020 Улсын төсөв
  249 Онцгой ажил /Зам , гүүрийн гэнэтийн эвдрэлийг сэргээн засварлах/ Дорнод авто зам 182,520,000 2021 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  250 Онцгой ажил /Зам , гүүрийн гэнэтийн эвдрэлийг сэргээн засварлах/ Хөвчийн зам 182,460,000 2021 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  251 Авто замын мэдээллийн самбар, тэмдэг, тоноглол суурилуулах ажил үйлчилгээ Дархан АЗЗА 182,152,204 2018 Улсын төсөв
  252 ТАЦ-ийн байр барих /Завхан, Их-уул/ Агиу 182,050,000 2020 Улсын төсөв
  253 ТАЦ-ийн байр барих /УБ-Эмээлт, Дорноговь-Айраг// Оргил дельта трейд 181,710,000 2020 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  254 Зам , гүүрийн гэнэтийн эвдрэлийг сэргээн засварлах Төв АЗЗА 180,500,000 2020 Улсын төсөв
  255 Зам , гүүрийн гэнэтийн эвдрэлийг сэргээн засварлах Говь-Алтай АЗЗА 176,440,000 2020 Улсын төсөв
  256 Үйл ажиллагааны зардал Зам тээврийн хөгжлийн төв 175,460,000 2019 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  257 ТХ-ийн даац хэмжих авто пүү суурилуулах /ӨВ, Онгийн гүүр ТАЦ/ Инвестмент трейд энд финанс корпорэйшн 174,220,000 2020 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  258 Говь-алтайн ТАЦ барих ажлын санхүүжилт Ордхарш 173,920,000 2020 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  259 Хөдөлгөөний эрчмийн тооллого, Техник ашиглалтын түвшин тогтоох судалгааны ажил Зам тээврийн хөгжлийн төв 167,148,141 2017 Улсын төсөв
  260 Онцгой ажил /Зам , гүүрийн гэнэтийн эвдрэлийг сэргээн засварлах/ Ихбогд зам 166,010,000 2022 Улсын төсөв
  261 А0502 ӨХ-Чойбалсан автозамын 266.3км Чулуут уул орчимд амрах талбай байгуулах Дорнод авто зам 163,780,000 2022 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  262 А0902 Булган-Мөрөн автозамын 194км-т амрах талбай байгуулах ажил Хөвсгөл АЗЗА 163,770,000 2022 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  263 А1001/Дархан-Эрдэнэт/ автозамын 105км-т Чулуут уул орчимд амрах талбай байгуулах ажил Орхон АЗЗА 163,770,000 2022 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  264 Онцгой ажил /Зам , гүүрийн гэнэтийн эвдрэлийг сэргээн засварлах/ Архангай АЗЗА 162,880,000 2021 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  265 А18 Нөмрөг-Сонгино-Наранбулаг-Улаангом авто замын 330-332 км хооронд амрах талбай, 168 км Өндөрхангай сумын уулзвар орчимд байгаа авто замын тохижуулах ажил Увс АЗЗА 161,890,000 2022 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  266 Гэнэтийн эвдрэл, сэргээн засварлах ажил /Хутаг Өндөр-Тэшиг улсын хилийн чиглэлийн замд хайрга нэмж, хусалт хийх/ Булган АЗЗА 161,869,555 2019 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  267 Автозамын засвар, арчлалтын ажлын захиалагчийн хяналтын зардал Автозамын газар 159,320,000 2012 Улсын төсөв
  268 Налайхын ТАЦ-ийн өргөтгөлийн ажил Чандманьтал 158,410,000 2020 Улсын төсөв
  269 Засвар арчлалт, Онцгой ажлын норм, нормативын сангийн зардал Зам, тээврийн хөгжлийн яам 157,160,000 2020 Улсын төсөв
  270 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Хөвсгөл АЗЗА 156,360,000 2012 Улсын төсөв
  271 Авто замын мэдээллийн самбар, тэмдэг, тоноглол суурилуулах ажил үйлчилгээ Булган АЗЗА 155,814,409 2018 Улсын төсөв
  272 Төлбөр хураах цэгүүдийн хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах тэмдэг, тэмдэглэгээ, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх, суурилуулах ажил Өү Эл 155,000,000 2015 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  273 Онцгой ажлын санхүүжилт Говь-Алтай АЗЗА 154,820,022 2017 Улсын төсөв
  274 Онцгой ажил /Зам , гүүрийн гэнэтийн эвдрэлийг сэргээн засварлах/ Дундговь авто зам 154,730,000 2021 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  275 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Талын зам 154,110,000 2012 Улсын төсөв
  276 А0303 Баянхонгор-Алтай авто замын 73 км орчимд авто амрах талбай Ихбогд зам 153,900,000 2022 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  277 А27 Лүн-Дашинчилэн-Их Тамир авто замын 223 км-т Хар бухын балгас орчимд авто амрах талбай Хөвчийн зам 153,850,000 2022 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  278 Зам , гүүрийн гэнэтийн эвдрэлийг сэргээн засварлах Налайх АЗЗА 151,060,000 2020 Улсын төсөв
  279 Техник ашиглалтын түвшин тогтоох судалгааны ажлын зардал Зам тээврийн хөгжлийн төв 150,000,000 2021 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  280 Онцгой ажил /Зам , гүүрийн гэнэтийн эвдрэлийг сэргээн засварлах/ Говь-Алтай АЗЗА 146,440,000 2021 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  281 Зам , гүүрийн гэнэтийн эвдрэлийг сэргээн засварлах Эрдэнэсант АЗЗА 145,480,000 2020 Улсын төсөв
  282 Техник ашиглалтын түвшингийн судалгааны ажлын санхүүжилт Зам тээврийн хөгжлийн төв 145,400,000 2014 Улсын төсөв
  283 Зам , гүүрийн гэнэтийн эвдрэлийг сэргээн засварлах Пирамидпроект 145,040,000 2020 Улсын төсөв
  284 Онцгой ажил /Зам , гүүрийн гэнэтийн эвдрэлийг сэргээн засварлах/ Эрдэнэсант АЗЗА 139,330,000 2022 Улсын төсөв
  285 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Хөвсгөлзам 135,200,000 2014 Улсын төсөв
  286 УБ-Дархан чиглэлийн автозамын шинэчлэлтийн ажилд хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангуулах Цагдаагийн ерөнхий газрын тээврийн цагдаагийн алба 134,940,000 2021 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  287 Авто замын мэдээллийн самбар, тэмдэг, тоноглол суурилуулах ажил үйлчилгээ Саруулхаргуй 133,809,479 2018 Улсын төсөв
  288 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалтын ажлын норм, нормативын зардал Зам, тээврийн хөгжлийн яам 133,060,000 2022 Улсын төсөв
  289 A0301, A0501, А27 замд гадаргуун боловсруулалт, засварын ажлын захиалагчийн хяналтын зардал Зам тээврийн хөгжлийн төв 132,250,000 2022 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  290 Зам , гүүрийн гэнэтийн эвдрэлийг сэргээн засварлах Дашзам 131,470,000 2020 Улсын төсөв
  291 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Сэлэнгэ АЗЗА 131,450,000 2023 Улсын төсөв
  292 Зам , гүүрийн гэнэтийн эвдрэлийг сэргээн засварлах Хархорин АЗЗА 131,280,000 2020 Улсын төсөв
  293 Зам , гүүрийн гэнэтийн эвдрэлийг сэргээн засварлах Дархан АЗЗА 130,880,000 2020 Улсын төсөв
  294 Зам , гүүрийн гэнэтийн эвдрэлийг сэргээн засварлах Харгуй 130,850,000 2020 Улсын төсөв
  295 Хангалын гүүрийн ТАЦэгийн байр барих ,тохижлтын ажлыг гүйцэтгэх ажил Ганбүрэн 129,412,389 2013 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  296 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Хөвсгөлзам 129,050,000 2012 Улсын төсөв
  297 Авто замын засвар арчлалтад хэрэглэх эмульсийн үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж Дабльбридж 128,960,000 2023 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  298 А0501 УБ-Өндөрхаан авто замын 171 км Замчдын овоо орчимд авто амрах талбай Багануур АЗЗА 127,340,000 2022 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  299 Гэнэтийн эвдрэл, сэргээн засварлах ажил /Улаангом-Наранбулаг 86-93 км, Улаангом-Хандгайтын зам/ Увс АЗЗА 127,144,343 2019 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  300 Онцгой ажил /Зам , гүүрийн гэнэтийн эвдрэлийг сэргээн засварлах/ Хөвсгөл АЗЗА 126,700,000 2022 Улсын төсөв
  301 Онцгой ажил /Зам , гүүрийн гэнэтийн эвдрэлийг сэргээн засварлах/ Төв АЗЗА 126,160,000 2022 Улсын төсөв
  302 Дорнод, ТАЦ барих ажлын санхүүжилт Мегатитан 125,700,000 2020 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  303 Зам , гүүрийн гэнэтийн эвдрэлийг сэргээн засварлах Багануур АЗЗА 125,480,000 2020 Улсын төсөв
  304 Онцгой ажлын санхүүжилт Булган АЗЗА 125,296,171 2017 Улсын төсөв
  305 Онцгой ажил /Зам , гүүрийн гэнэтийн эвдрэлийг сэргээн засварлах/ Булган АЗЗА 123,910,000 2022 Улсын төсөв
  306 Онцгой ажил /Зам , гүүрийн гэнэтийн эвдрэлийг сэргээн засварлах/ Архангай АЗЗА 120,930,000 2022 Улсын төсөв
  307 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Дорноговь АЗЗА 120,620,000 2012 Улсын төсөв
  308 А0304 Алтай Ховд авто замын 9 км-т Баарангийн даваанд амрах талбай, 169 км-т Далан Түрүү орчимд авто зогсоолыг тохижуулах Говь-Алтай АЗЗА 116,990,000 2022 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  309 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Номгонхайрхан 116,590,000 2012 Улсын төсөв
  310 Ургац тээврийн авто замын засвар Эрдэнэсант АЗЗА 116,010,000 2020 Улсын төсөв
  311 Онцгой ажил /Зам , гүүрийн гэнэтийн эвдрэлийг сэргээн засварлах/ Баянчандмань АЗЗА 115,100,000 2022 Улсын төсөв
  312 Ургац тээврийн авто замын засвар Булган АЗЗА 114,790,000 2020 Улсын төсөв
  313 А0602 Цэцэрлэг-Тосонцэнгэл-Нөмрөг авто замын 85-105 км хооронд амрах талбай Архангай АЗЗА 113,890,000 2022 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  314 Авто замын мэдээллийн самбар, тэмдэг, тоноглол суурилуулах ажил үйлчилгээ Хөвсгөл АЗЗА 110,945,090 2018 Улсын төсөв
  315 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалтын ажлын норм, нормативын зардал Зам, тээврийн хөгжлийн яам 106,800,000 2021 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  316 Төлбөр хураах цэгийн тоноглол, тохижилтын ажил /Онгийн гүүр, Хархорин ТАЦ/ Хөвчийн зам 105,322,122 2015 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  317 Онцгой ажлын санхүүжилт Хөвсгөл АЗЗА 103,890,442 2017 Улсын төсөв
  318 Авто замын мэдээллийн самбар, тэмдэг, тоноглол суурилуулах ажил үйлчилгээ Орхон АЗЗА 102,116,443 2018 Улсын төсөв
  319 Ховд голын их бага 2 гүүрийн зургийн санхүүжилт ГБЭТ 101,330,000 2014 Улсын төсөв
  320 Улсын чанартай авто замуудад хийгдэх хөдөлгөөний эрчмийн тооллого судалгааны ажил Зам тээврийн хөгжлийн төв 100,000,000 2021 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  321 Улсын чанартай авто замуудад хийгдэх хөдөлгөөний эрчмийн тооллого судалгааны ажил Зам тээврийн хөгжлийн төв 100,000,000 2022 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  322 Ургац тээврийн авто замын засвар Эрдэнэсант АЗЗА 99,690,000 2021 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  323 Замын-Үүд төлбөр авах цэгийн хамгаалалтын туузан хашлага Борхойн зам 96,072,179 2018 Улсын төсөв
  324 Онцгой ажил /Зам , гүүрийн гэнэтийн эвдрэлийг сэргээн засварлах/ -ын Захиалагчийн хяналт Зам тээврийн хөгжлийн төв 88,680,000 2021 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  325 Баянчандмань АЗЗА ТӨХК-барьцааны мөнгө Зам, тээврийн хөгжлийн яам 82,710,000 2014 Улсын төсөв
  326 Ургац тээврийн авто замын засвар Хөвчийн зам 82,200,000 2020 Улсын төсөв
  327 Онцгой ажил /Зам , гүүрийн гэнэтийн эвдрэлийг сэргээн засварлах/ Завхан АЗЗА 81,510,000 2022 Улсын төсөв
  328 Захиалагчийн хяналтын зардал Зам тээврийн хөгжлийн төв 80,070,280 2018 Улсын төсөв
  329 Онцгой ажил /Зам , гүүрийн гэнэтийн эвдрэлийг сэргээн засварлах/ Пирамидпроект 80,070,000 2021 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  330 А0501 дугаартай Улаанбаатар-Өндөрхаан чиглэлийн улсын чанартай авто замын авто тээврийн хэрэгслийн жин хэмжигч пүү рүү орж, гарах уулзварыг хатуу хучилттай болгох барилгын ажил Наранбулаг хан 78,946,148 2015 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  331 Байдрагийн голын т/б гүүрийн их засварын зураг төслийн санхүүжилт Ай Си Ти Сайн консалтинг 78,820,000 2014 Улсын төсөв
  332 Гэнэтийн эвдрэл, сэргээн засварлах ажил /УБ-Өндөрхаан 193-272 км, хөвөө, хоолойн засвар/ Харгуй 77,914,928 2019 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  333 Улаанбаатар-Чойр чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын авто тээврийн хэрэгслийн жин хэмжигч орох гарах уулзварыг хатуу хучилттай болгох зам барилгын ажил Эс И Зэт Эй Эм 77,782,471 2015 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  334 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Дашзам 77,350,000 2014 Улсын төсөв
  335 Онцгой ажил /Зам , гүүрийн гэнэтийн эвдрэлийг сэргээн засварлах/ Булган АЗЗА 77,330,000 2021 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  336 А2001 Өндөрхаан-Баруун-Урт авто замын 89 км-т Өлийн овоо орчимд авто амрах талбай Талын зам 76,120,000 2022 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  337 Хөдөлгөөний эрчмийн тооллого, судалгааны ажлын санхүүжилт Зам тээврийн хөгжлийн төв 74,850,000 2014 Улсын төсөв
  338 Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сумын төлбөр хураах цэгт байршилтай хүнд даацын тээврийн хэрэгслийг хязгаарлах зурвас, шуудуу татах ажил Борхойн зам 74,001,862 2015 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  339 Эмээлт, Налайх, Хоолтын төлбөр авах цэгийг цахимжуулах ажлын барьцаа Зам, тээврийн хөгжлийн яам 73,990,000 2021 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  340 Зам , гүүрийн гэнэтийн эвдрэлийг сэргээн засварлах Ихбогд зам 73,250,000 2020 Улсын төсөв
  341 Авто замын мэдээллийн самбар, тэмдэг, тоноглол суурилуулах ажил үйлчилгээ Багануур АЗЗА 69,954,819 2018 Улсын төсөв
  342 Зам , гүүрийн гэнэтийн эвдрэлийг сэргээн засварлах Сэлэнгэ АЗЗА 69,060,000 2020 Улсын төсөв
  343 Онцгой ажил /Зам , гүүрийн гэнэтийн эвдрэлийг сэргээн засварлах/ Өвөрхангай АЗЗА 67,700,000 2021 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  344 Зам , гүүрийн гэнэтийн эвдрэлийг сэргээн засварлах Хөвчийн зам 67,450,000 2020 Улсын төсөв
  345 Онцгой ажил /Зам , гүүрийн гэнэтийн эвдрэлийг сэргээн засварлах/ Жол 67,260,000 2021 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  346 Гашууны голын т/б гүүрийн зургийн ажлын санхүүжилт ГБЭТ 66,740,000 2014 Улсын төсөв
  347 Булган АЗЗА ХК-ийн машин механизмын граж А.Бямбадорж 66,500,000 2011 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  348 Гэнэтийн эвдрэл, сэргээн засварлах ажил /Улиастай-Алтай 09-28 км, Мөрөн -Улиастай 338-353 км/ Загастайн даваа/ Завхан АЗЗА 65,589,900 2019 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  349 Баянчандмань АЗЗА ТӨХК-ийн А0401 замын э/засварын барьцаа Зам, тээврийн хөгжлийн яам 64,900,000 2014 Улсын төсөв
  350 Зам , гүүрийн гэнэтийн эвдрэлийг сэргээн засварлах Талын зам 62,910,000 2020 Улсын төсөв
  351 Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Төлбөр авах цэг барих /Дорнод, Хэрлэн/ Мегатитан 61,570,000 2021 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  352 Эрдэнэсант АЗЗА ТӨХК-ийн гарааш, конторын барилгын санхүүжилт Прогрессцамхаг констракшн 61,290,000 2014 Улсын төсөв
  353 Төлбөр авах цэг барих, пүү суурьлуулах ажлын захиалагчийн хяналт Зам тээврийн хөгжлийн төв 60,920,000 2020 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  354 Онцгой ажил /Зам , гүүрийн гэнэтийн эвдрэлийг сэргээн засварлах/ Орхон АЗЗА 60,260,000 2021 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  355 Хөдөлгөөний эрчмийн тооллого Зам тээврийн хөгжлийн төв 58,699,976 2017 Улсын төсөв
  356 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Зам, тээврийн хөгжлийн яам 57,970,000 2012 Улсын төсөв
  357 Онцгой ажил /Зам , гүүрийн гэнэтийн эвдрэлийг сэргээн засварлах/ Өсөн дэвжих зам 57,080,000 2021 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  358 Авто замын мэдээллийн самбар, тэмдэг, тоноглол суурилуулах ажил үйлчилгээ Төв АЗЗА 56,143,552 2018 Улсын төсөв
  359 Хатуу хучилттай авто замын их засварын нэг маягийн зургийн санхүүжилт Геозураглал 55,830,000 2014 Улсын төсөв
  360 Хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагааны ажлын гутал нийлүүлэх ажил Өлзийтхан 54,614,560 2022 Улсын төсөв
  361 Онцгой ажил /Зам , гүүрийн гэнэтийн эвдрэлийг сэргээн засварлах/ Увс АЗЗА 54,430,000 2022 Улсын төсөв
  362 Хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагааны өвлийн ажлын хувцас нийлүүлэх ажил Дээд актив 54,000,000 2022 Улсын төсөв
  363 Онцгой ажлын санхүүжилт Орхон АЗЗА 53,712,391 2017 Улсын төсөв
  364 АО501 УБ-Өндөрхаан замд гадаргуун болосруулалт, засварын ажил Багануур АЗЗА 53,560,000 2023 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  365 Морины замын засварын ажил Баян өлзийт зам 53,461,538 2018 Улсын төсөв
  366 Зам , гүүрийн гэнэтийн эвдрэлийг сэргээн засварлах Өсөн дэвжих зам 53,450,000 2020 Улсын төсөв
  367 Онцгой ажил /Зам , гүүрийн гэнэтийн эвдрэлийг сэргээн засварлах/ захиалагчийн хяналт Зам тээврийн хөгжлийн төв 53,210,000 2022 Улсын төсөв
  368 Зам , гүүрийн гэнэтийн эвдрэлийг сэргээн засварлах Архангай АЗЗА 53,140,000 2020 Улсын төсөв
  369 Онцгой ажил /Зам , гүүрийн гэнэтийн эвдрэлийг сэргээн засварлах/ Пирамидпроект 53,120,000 2022 Улсын төсөв
  370 Онцгой ажил /Зам , гүүрийн гэнэтийн эвдрэлийг сэргээн засварлах/ Ихбогд зам 52,860,000 2021 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  371 Онцгой ажил /Зам , гүүрийн гэнэтийн эвдрэлийг сэргээн засварлах/ Дорноговь АЗЗА 51,640,000 2021 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  372 Төлбөр авах цэгүүдэд автомат хаалт нийлүүлэх ажил Нэмэхт суурь 49,780,000 2019 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  373 Онцгой ажил /Зам , гүүрийн гэнэтийн эвдрэлийг сэргээн засварлах/ Хөвсгөл АЗЗА 49,620,000 2021 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  374 Авто замын хянал, эрдэм шинжилгээ, судалгааны төвийн лабораторын хуучин байрыг төлбөр хураах цэгийн удирдлагын төвийн зориулалтаар засвар хийх ажил Хос ивээлт цамхаг 49,516,358 2012 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  375 Төлбөр авах цэгүүдэд автомат хаалт нийлүүлэх ажил Ган мөнх бахархал констракшн 49,000,000 2018 Улсын төсөв
  376 Төлбөр авах цэгүүдийн ажилчдын өвлийн ажлын хувцас нийлүүлэх ажил Сутайн ихэр цэцэг 48,975,000 2020 Улсын төсөв
  377 Зам , гүүрийн гэнэтийн эвдрэлийг сэргээн засварлах Орхон АЗЗА 48,860,000 2020 Улсын төсөв
  378 Хурдан морины уралдааны замын засвар АЗТТТ 48,648,294 2017 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  379 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт Борхойн зам 48,600,000 2014 Улсын төсөв
  380 А0201 дугаартай Улаанбаатар-Мандалговь чиглэлд шинээр баригдсан төлбөр хураах цэгийн цахилгаан хангамжийн ажил Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ 48,342,771 2016 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  381 Онцгой ажил /Зам , гүүрийн гэнэтийн эвдрэлийг сэргээн засварлах/ Сэлэнгэ АЗЗА 47,580,000 2021 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  382 А0102 дугаартай Чойр-Сайншанд чиглэлийн авто замд шинээр барьсан төлбөр хураах цэгийн цахилгаан хангамжийн ажил Чингүүд 47,174,299 2016 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  383 Батсүмбэр гүүрийн их засварын зургийн санхүүжилт Кадсүрвэй 46,500,000 2014 Улсын төсөв
  384 Онцгой ажил /Зам , гүүрийн гэнэтийн эвдрэлийг сэргээн засварлах/ Ховд АЗЗА 46,200,000 2021 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  385 Онцгой ажлын санхүүжилт Архангай АЗЗА 45,211,408 2017 Улсын төсөв
  386 Онцгой ажил /Зам , гүүрийн гэнэтийн эвдрэлийг сэргээн засварлах/ Талын зам 44,270,000 2021 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  387 61-н гарам ТХЦ дээр байрлах SCS 150 тонны электронн автодүүг нүүлгэн шилжүүлж угсарч суурилуулах ажлын гэрээ Ганхэмжүүр 44,175,263 2013 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  388 Гэнэтийн эвдрэл, сэргээн засварлах ажил /Арвайхээр-Баянхонгор 56-116 км, далан хөвөө/ Өвөрхангай АЗЗА 43,996,846 2019 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  389 Авто замын мэдээллийн самбар, тэмдэг, тоноглол суурилуулах ажил үйлчилгээ Өвөрхангай АЗЗА 43,939,797 2018 Улсын төсөв
  390 Буянт голын гүүрийн их засварын зураг ГБЭТ 43,430,000 2014 Улсын төсөв
  391 Зам , гүүрийн гэнэтийн эвдрэлийг сэргээн засварлах Булган АЗЗА 42,930,000 2020 Улсын төсөв
  392 Авто замын мэдээллийн самбар, тэмдэг, тоноглол суурилуулах ажил үйлчилгээ Архангай АЗЗА 42,850,411 2018 Улсын төсөв
  393 Дархан-Эрдэнэт чиглэлийн замын Хөтөл дахь шуурхай ажлын хэсгийн байр, гражийн гадна хашааг тохижуулах ажил Дархан АЗЗА 41,960,013 2011 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  394 Гэнэтийн эвдрэл, сэргээн засварлах ажлын Захиалагчийн хяналтын зардал Зам тээврийн хөгжлийн төв 41,574,428 2019 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  395 Төлбөр авах цэгүүдийн үнэт цаас /тасалбар/ нийлүүлэх Монголын үнэт цаас хэвлэл 41,523,000 2021 Улсын төсөв
  396 Авто замын мэдээллийн самбар, тэмдэг, тоноглол суурилуулах ажил үйлчилгээ Дорноговь АЗЗА 40,824,827 2018 Улсын төсөв
  397 Авто замын мэдээллийн самбар, тэмдэг, тоноглол суурилуулах ажил үйлчилгээ Харгуй 40,677,896 2018 Улсын төсөв
  398 Улаанбаатар-Арвайхээр чиглэлийн замын Цанын бааз орчмын шуурхай ажлын хэсгийн ажилчдын байр, машин механизмын граж /2 хаалгатай/, гадна хашааны хамт Улаанбаатар АЗЗА 40,485,600 2010 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  399 Зам , гүүрийн гэнэтийн эвдрэлийг сэргээн засварлах Автозам 40,040,000 2020 Улсын төсөв
  400 Хэнтий аймгийн Цэнхэр мандалын шуурхай ажлын хэсгийн байр Мөнххутаг 40,000,000 2008 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  401 Улаангом-Хандгайт чиглэлийн улсын чанартай авто зам дахь Улаангом төлбөр хураах цэгийн барилга, зам талбайн тохижилтын ажил Увс АЗЗА 39,899,367 2009 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  402 Зөөврийн авто пүү худалдан авах Ганхэмжүүр 39,850,000 2015 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  403 Онцгой ажил /Зам , гүүрийн гэнэтийн эвдрэлийг сэргээн засварлах/ Дорноговь АЗЗА 39,550,000 2022 Улсын төсөв
  404 Авто машины тэнхлэгийн дааж хэмжигч Ийстернроуд 38,950,000 2011 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  405 Төлбөр авах цэгүүдийн үнэт цаас /тасалбар/ нийлүүлэх Монголын үнэт цаас хэвлэл 38,655,700 2020 Улсын төсөв
  406 Гэнэтийн эвдрэл, сэргээн засварлах ажил /Өндөрдов-зуунмод-Налайх 19-20 км, 26-28 км/ Төв АЗЗА 38,530,059 2019 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  407 Улсын чанартай автозам дагуу амрах талбай байгуулах ажлын Захиалагчийн хяналт Зам тээврийн хөгжлийн төв 37,110,000 2022 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  408 Хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагааны зуны ажлын хувцас нийлүүлэх ажил Пи Пи Пи Эм Жи Эл 36,590,400 2022 Улсын төсөв
  409 Онцгой ажил /Зам , гүүрийн гэнэтийн эвдрэлийг сэргээн засварлах/ Төв АЗЗА 36,510,000 2021 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  410 Гэнэтийн эвдрэл, сэргээн засварлах ажил /Булган-Сэлэнгэ чиглэлийн замын засвар/ Орхон АЗЗА 35,180,912 2019 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  411 Төлбөр хураах цэгүүдийн байр, гаднах зам талбайн тохижилт Моторсервис 34,995,500 2010 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  412 Төлбөр авах цэгүүдэд камер дагалдах сэлбэг хэрэгсэл нийлүүлэх ажил Дэсүгэн трейд 34,140,000 2019 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  413 Төлбөр хураах цэгүүдийн автомат хаалт солих, төлбөр хураагчийн байрыг шинэчилэх, хамгаалалтын тавцанг шавардаж будах ажлын гүйцэтгэл Эй Ар Би Си 33,022,200 2010 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  414 Өлзийтийн төлбөр хураах цэгийн пүүлэгчийн байр барих дүүрүү орж гарах хэсэгт далан зам барих, ачаа ачиж буулгах зориулалттай талбай бүхий хашаа барих, гадна тохижилтын ажил Сан-Од 32,856,082 2013 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  415 Зам , гүүрийн гэнэтийн эвдрэлийг сэргээн засварлах Саруулхаргуй 32,830,000 2020 Улсын төсөв
  416 Авто замын мэдээллийн самбар, тэмдэг, тоноглол суурилуулах ажил үйлчилгээ Борхойн зам 32,145,923 2018 Улсын төсөв
  417 Засвар арчлалт, Онцгой ажлын норм, нормативын сангийн зардал Зам, тээврийн хөгжлийн яам 31,690,000 2014 Улсын төсөв
  418 Налайх-Тэрэлжийн төлбөр хураах цэгт зар сурталчилгааны гэрлэн самбар, саравчны ажлын гүйцэтгэл Хөтөчжим 31,122,000 2010 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  419 Онцгой ажил /Зам , гүүрийн гэнэтийн эвдрэлийг сэргээн засварлах/ Борхойн зам 31,080,000 2022 Улсын төсөв
  420 Хоолтын ТАЦ-ийн байрны засвар Өргөнговь 30,166,007 2017 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  421 Дундговь аймгийн шуурхай хэсгийн байр, машин механизмын гражийн байрны засварын ажил Төв АЗЗА 30,000,000 2010 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  422 Орхон АЗЗА ХК-ийн машин, механизмын граж барих ажил Орхон АЗЗА 29,999,100 2010 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  423 Өвөрхангай АЗЗА ХК-ийн машин механизмын граж барих ажил Өвөрхангай АЗЗА 29,995,600 2010 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  424 Төлбөр хураах цэгийн удирдлагын төвийн техник тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил Топика 29,800,000 2012 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  425 Завхан АЗЗА ХК-ийн машин механизмын граж барих ажил Завхан АЗЗА 29,281,200 2010 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  426 Гэнэтийн эвдрэл, сэргээн засварлах ажил /УБ-Чойр 40-42 км / Налайх АЗЗА 28,472,567 2019 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  427 Онцгой ажил /Зам , гүүрийн гэнэтийн эвдрэлийг сэргээн засварлах/ Борхойн зам 28,450,000 2021 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  428 ОУУЧАЗ-ын засвар, арчлалтын хэсгийн байрны зураг ЭЗТ 27,960,000 2014 Улсын төсөв
  429 Япон улсын буцалтгүй тусламжаар хэрэгжих Энгельсийн гүүрэн гарцын цахилгаан шугам татах ажил УБТЗ ЭХУХ 1-р анги 27,768,400 2010 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  430 Дархан-Сүхбаатар чиглэлийн улсын чанартай замын Арангатын давааны шуурхай хэсгийн авто граж, хашааны барилгын ажил Сэлэнгэ АЗЗА 27,700,425 2011 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  431 Хэрлэнгийн гүүрийн төлбөр хураах цэгийн зорчигч тээвэрчдийн түр амрах байрны дотоод тохижилтын ажил Сэтгэлийн зам 27,000,000 2010 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  432 Онцгой ажил /Зам , гүүрийн гэнэтийн эвдрэлийг сэргээн засварлах/ Баянчандмань АЗЗА 26,960,000 2021 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  433 Хэрлэнгийн гүүрийн төлбөр хураах цэгийн пүүлэгчийн байрын тохижилт, пүүрүү орж гарах хэсэгт далан зам барих, ачаа ачиж буулгах зориулалттай талбай бүхий хашаа барих, гадна талбайн тохижилт Ганбүрэн 26,785,000 2013 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  434 Хоолтын төлбөр авах цэг /Авто замын сан/-д авто замын хяналтын пост байрлаж байсан байр болон гражийг бүрэн засварлаж, пүүрүү орж гарах хэсэгт далан зам барих, гадна тохижилт буулгах зориулалттай талбай бүхий хаүаа барих гадна тохижилт хийх ажил Ганбүрэн 26,170,000 2013 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  435 Авто замын мэдээллийн самбар, тэмдэг, тоноглол суурилуулах ажил үйлчилгээ Эрдэнэсант АЗЗА 25,733,524 2018 Улсын төсөв
  436 Орхон АЗЗА-н конторын байр Орхон АЗЗА 25,000,000 2008 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  437 Дулаанхааны төлбөр хураах цэгийн байр, зам, талбайн тохижилт Сэлэнгэ АЗЗА 25,000,000 2009 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  438 Хөвсгөл АЗЗА-н конторын байр /үлдэгдэл санхүүжилт/ Хөвсгөл АЗЗА 25,000,000 2008 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  439 Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн улсын чанартай авто зам дээрх Дархан төлбөр хураах цэгийн зам, талбайн тохижилтын ажил Дархан АЗЗА 24,875,910 2009 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  440 Онцгой ажил /Зам , гүүрийн гэнэтийн эвдрэлийг сэргээн засварлах/ Налайх АЗЗА 24,270,000 2022 Улсын төсөв
  441 Үерийн улмаас эвдэрсэн УБ-Арвайхээр чиглэлийн замын сэргээн засварлах ажлын захиалагчийн хяналтын зардал Зам тээврийн хөгжлийн төв 24,247,381 2019 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  442 Зам , гүүрийн гэнэтийн эвдрэлийг сэргээн засварлах Ховд АЗЗА 23,850,000 2020 Улсын төсөв
  443 Онцгой ажлын санхүүжилт Хархорин АЗЗА 23,779,825 2017 Улсын төсөв
  444 Төлбөр авах цэгүүдийн үнэт цаас /тасалбар/ нийлүүлэх Монголын үнэт цаас хэвлэл 23,696,000 2019 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  445 Авто замын тэмдэглэгээ хийх ажлын үлдэгдэл төлбөр Зунзам 23,600,000 2020 Улсын төсөв
  446 Улсын чанартай авто замын шинэ чиглэл тогтоох судалгааны санхүүжилт Ар Ди Эй Си 23,305,000 2017 Улсын төсөв
  447 Авто замын мэдээллийн самбар, тэмдэг, тоноглол суурилуулах ажил үйлчилгээ Хархорин АЗЗА 23,274,988 2018 Улсын төсөв
  448 Дархан АЗЗА ээлжит засварын барьцаа Зам, тээврийн хөгжлийн яам 22,870,000 2014 Улсын төсөв
  449 Төлбөр хураах цэгүүдийн тэмдэг, түмбэ, хурд сааруулагч, талбайн гэрэлтүүлгийн ажлыг шинэчилэх Номгонхайрхан 22,596,465 2009 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  450 Автозамын засвар арчлалтад хэрэглэх эмульсийн үйлдвэр худалдан авах ажлын барьцаа баталгаа Зам, тээврийн хөгжлийн яам 22,450,000 2022 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  451 Онцгой ажил /Зам , гүүрийн гэнэтийн эвдрэлийг сэргээн засварлах/ Эрдэнэсант АЗЗА 22,110,000 2021 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  452 Төлбөр хураах цэгийн ажилчдын орлого давуулан биелүүлсэн урамшуулал Автозамын газар 22,020,965 2011 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  453 Авто замын мэдээллийн самбар, тэмдэг, тоноглол суурилуулах ажил үйлчилгээ Дашзам 21,942,746 2018 Улсын төсөв
  454 Төлбөр хураах цэгүүдийн тэмдэг, түмбэ, хурд сааруулагч, талбайн гэрэлтүүлгийн ажлыг шинэчилэх Номгонхайрхан 21,803,600 2010 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  455 Үерийн улмаас эвдэрсэн УБ-Мандалговь чиг/54-121 км замын сэргээн засварлах ажлын захиалагчийн хяналтын зардал Зам тээврийн хөгжлийн төв 21,663,200 2019 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  456 Гэнэтийн эвдрэл, сэргээн засварлах ажил /Алтай-Баянхонгор 80-87 км/ Говь-Алтай АЗЗА 20,721,810 2019 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  457 Элсэнтасархай-Хархорин чиглэлийн замын Тарвагатайн хөтөлийн шуурхай ажлын хэсгийн гражийн барилгын засварын ажил Хархорин АЗЗА 19,999,400 2010 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  458 Элсэнтасархай-Хархорин чиглэлийн замын Тарвагатайн хөтөлийн шуурхай ажлын хэсгийн гражийн барилгын засварын ажил Хархорин АЗЗА 19,999,383 2009 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  459 Төлбөр авах цэгийн зураг Брос проперти 19,900,000 2020 Улсын төсөв
  460 ОУУ-ын чанартай АЗ-ын зурвас газрыг кадастрын БМ-ийн санд оруулах Багц1 -барьцаа баталгаа Зам, тээврийн хөгжлийн яам 19,810,000 2022 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  461 Цэцэрлэг-Тосонцэнгэл чиглэлийн улсын чанартай авто зам дахь Ганц модны төлбөр хураах цэгийн зам, талбайн тохижилтын ажил Архангай АЗЗА 19,699,927 2009 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  462 Налайх-Тэрэлжийн төлбөр хураах цэгт зар сурталчилгааны гэрлэн самбар, саравчны ажлын гүйцэтгэл Хөтөчжим 19,602,444 2009 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  463 ОУУ-ын чанартай АЗ-ын зурвас газрыг кадастрын БМ-ийн санд оруулах Багц2-барьцаа Зам, тээврийн хөгжлийн яам 19,180,000 2022 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  464 Гэнэтийн эвдрэл, сэргээн засварлах ажил /Хархорин-Цэцэрлэг 112-115 км, далан хөвөө/ Архангай АЗЗА 18,882,558 2019 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  465 Налайх тэрэлжийн ТАЦ-ийн засвар Бэлчирконстракшн 18,808,313 2017 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  466 Онцгой ажлын захиалагчийн хяналтын зардал Зам тээврийн хөгжлийн төв 18,111,732 2017 Улсын төсөв
  467 Төлбөр авах цэгийн байр, саравч, гадна тохижилтын нэг маягийн иж бүрэн зураг төсөл боловсруулах ажил Балданс 17,302,375 2018 Улсын төсөв
  468 Ургац тээврийн авто замын засвар Анандын зам 15,590,000 2012 Улсын төсөв
  469 Зам , гүүрийн гэнэтийн эвдрэлийг сэргээн засварлах Жол 15,520,000 2020 Улсын төсөв
  470 Гэнэтийн эвдрэл, сэргээн засварлах ажил /Дархан-Эрдэнэт 60-61 км/ Дархан АЗЗА 15,335,158 2019 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  471 Онгийн гүүрийн төлбөртэй цэгийн байр Өвөрхангай АЗЗА 15,000,000 2008 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  472 Авто замын тэмдэглэгээ хийх ажил Зунзам 15,000,000 2018 Улсын төсөв
  473 A0301, A0501, А27 замд гадаргуун боловсруулалт, засварын ажлын норм, нормативын сангийн зардал Зам, тээврийн хөгжлийн яам 14,990,000 2022 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  474 Улиастай-Алтай чиглэлийн 5-25 км замын зорчих хэсгийн засвар Пирамидпроект 14,988,574 2019 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  475 Хархорин АЗЗА ХК-ын контор, машин, механизмын гражийн дээврийн засварын ажил Хархорин АЗЗА 14,913,600 2010 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  476 Төлбөр авах цэгүүдийн ажилчдын зуны ажлын хувцас нийлүүлэх ажил Сутайн ихэр цэцэг 14,877,000 2020 Улсын төсөв
  477 Хэрлэнгийн гүүрийн төлбөр авах цэгийн цахилгааны засварын ажлын нэмэлт гэрээ Ганбүрэн 14,864,000 2013 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  478 Гуртын гүүрийн ТАЦ-ийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугам Амиргүй 14,801,954 2017 Улсын төсөв
  479 Архангайн төлбөр авах цэгийн байр Архангай АЗЗА 14,711,000 2008 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  480 Дархан-Эрдэнэт чиглэлийн замын Хөтөл дахь шуурхай ажлын хэсгийн байр, гражийн гадна хашааг тохижуулах ажил Дархан АЗЗА 14,462,100 2010 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  481 Төлбөр хураах цэгүүдийн автомат хаалт солих, төлбөр хураагчийн байрыг шинэчилэх, хамгаалалтын тавцанг шавардаж будах ажлын гүйцэтгэл Эй Ар Би Си 14,276,745 2009 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  482 Хөрөнгө оруулалтаар хийж гүйцэтгэсэн ажлаас барьцаа баталгаанд шилжүүлсэн Автозамын газар 14,031,808 2011 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  483 Цанын баазын шуурхай хэсгийн блокон хашааны ажил Улаанбаатар АЗЗА 13,951,468 2011 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  484 Онцгой ажил /Зам , гүүрийн гэнэтийн эвдрэлийг сэргээн засварлах/ Саруулхаргуй 13,620,000 2021 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  485 Автозамын засвар, арчлалтын ажлын норм, нормативын сангийн зардал Зам, тээврийн хөгжлийн яам 13,590,000 2012 Улсын төсөв
  486 ХӨ, Мөрөн ТАЦ-ийг цах.эрчим хүчинд холбоох ажлын барьцаа Зам, тээврийн хөгжлийн яам 13,450,000 2022 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  487 Хархорин төлбөр хураах цэгийн гадна цахилгаан шугам сүлжээг шинээр хийх ажил Баяншанх 12,894,485 2009 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  488 Увс АЗЗА-н конторын байр, 10 машины граж /үлдэгдэл санхүүжилт/ Увс АЗЗА 12,000,000 2008 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  489 Онцгой ажил /Зам , гүүрийн гэнэтийн эвдрэлийг сэргээн засварлах/ -ын Норм, нормативын сангийн зардал Зам, тээврийн хөгжлийн яам 11,820,000 2021 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  490 Хэрлэнгийн гүүрийн төлбөр хураах цэгийн пүүлэгчийн байрын тохижилт, пүүрүү орж гарах хэсэгт далан зам барих, ачаа ачиж буулгах зориулалттай талбай бүхий хашаа барих, гадна талбайн тохижилт нэмэлт ажил Ганбүрэн 11,600,000 2013 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  491 Налайх Тэрэлжийн ТАЦ-ийн засвар Бэлчирконстракшн 11,368,642 2017 Улсын төсөв
  492 Төлбөр авах цэг барих, пүү суурьлуулах ажлын норм, нормативын сангийн зардал Зам, тээврийн хөгжлийн яам 11,260,000 2020 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  493 Ховд, Алтай сум, Төлбөр авах цэг нүүлгэн шилжүүлэх ажлын барьцаа Зам, тээврийн хөгжлийн яам 10,310,000 2022 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  494 Хэрлэнгийн гүүрийн төлбөр хураах цэгийн 00, хогийн функер шинээр барих, гадна талбайн тохижилтын ажил Ганбүрэн 9,992,000 2013 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  495 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалт АЗТТТ 9,990,000 2012 Улсын төсөв
  496 Налайх төлбөр авах цэгийн гадна тохижилт, хурд сааруулагч, бие засах газар барих ажил Ганбүрэн 9,987,813 2013 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  497 Лүн-Дашинчилэн чиглэлийн замын Дашинчилэн дахь шуурхай ажлын хэсгийн байр, гражийн гадна хашааг тохижуулах ажил Булган АЗЗА 9,963,600 2010 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  498 Хоолтын төлбөр хураах цэгийн гадна тохижилт, хурд сааруулагч, бие засах газар барих ажил Төв АЗЗА 9,957,522 2013 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  499 Өлзийт хорооллын төлбөр хураах цэгийн байрны гадна тохижилт, хурд сааруулагч, бие засах 00 барих ажил Төв АЗЗА 9,920,836 2013 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  500 Дарханы төлбөр хураах цэгийн гадна тохижилт, хурд сааруулагч, бие засах газар барих ажил Дархан АЗЗА 9,900,712 2013 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  501 Онгийн гүүрийн төлбөр хураах цэгийн байрны гадна тохижил, хурд сааруулагч, бие засах 00 барих ажил Өвөрхангай АЗЗА 9,824,317 2015 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  502 Олон улс, улсын чанартай автозамын засвар, арчлалтын ажлын захиалагчийн хяналт Зам, тээврийн хөгжлийн яам 9,780,000 2021 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  503 Ургац тээврийн авто замын засвар Орхон АЗЗА 9,680,000 2020 Улсын төсөв
  504 Баянхонгор аймгийн Түйн гүүрийн төлбөр хураах цэгийн байрны гадна тохижилт, хурд сааруулагч, бие засах байр барих ажил Ихбогд зам 9,270,817 2015 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  505 Авто замын тэмдэг, тэмдэглэгээний ажлын норм, нормативын суутгал Зам, тээврийн хөгжлийн яам 9,114,391 2018 Улсын төсөв
  506 Алтай-Ховд чиглэлийн замын гэнэтийн эвдрэлийг засах ажлын Захиалагчийн хяналт Зам тээврийн хөгжлийн төв 8,950,000 2022 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  507 Онцгой ажил /Зам , гүүрийн гэнэтийн эвдрэлийг сэргээн засварлах/ Харгуй 8,830,000 2021 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  508 Улсын чанартай автозам дагуу амрах талбай байгуулах ажлын Норм, нормативын сангийн зардал Зам, тээврийн хөгжлийн яам 8,250,000 2022 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  509 Гуртын гүүрийн төлбөр хураах цэгийн байр барих ажил Булган АЗЗА 7,991,435 2009 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  510 ГБЭТ ХХК-ийн зургийн ажлын барьцаа Зам, тээврийн хөгжлийн яам 7,950,000 2014 Улсын төсөв
  511 Онцгой ажил /Зам , гүүрийн гэнэтийн эвдрэлийг сэргээн засварлах/ Налайх АЗЗА 7,490,000 2021 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  512 Рашаантын төлбөр хураах цэгийн байрны цахилгааны ажил Энэкон ХХК 7,202,000 2008 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  513 Хоолтын төлбөр хураах цэгийн гадна гэрэлтүүлгийн шон тайрах, дотор тохижилтын ажил Ганбүрэн 6,999,300 2013 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  514 Хоолтын ТАЦ-ийн Их засвар Өргөнговь 6,790,084 2017 Улсын төсөв
  515 Онцгой ажил /Зам , гүүрийн гэнэтийн эвдрэлийг сэргээн засварлах/ норм, нормативын сангийн зардал Зам, тээврийн хөгжлийн яам 6,380,000 2022 Улсын төсөв
  516 Хархорин төлбөр хураах цэгийн байрны гадна тохижил, хурд сааруулагч, бие засах 00 барих ажил Хархорин АЗЗА 6,138,811 2015 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  517 Төлбөр хураах цэгийн байр саравч нэг маягийн зургийн ажил Мон-Аз 5,998,212 2011 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  518 Онцгой ажил /Зам , гүүрийн гэнэтийн эвдрэлийг сэргээн засварлах/ Автозам 5,290,000 2022 Улсын төсөв
  519 ХӨ, Мөрөн ТАЦ-ийг цах.эрчим хүчинд холбоох ажлын Захиалагчийн хяналт Зам тээврийн хөгжлийн төв 4,610,000 2022 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  520 Гэнэтийн эвдрэл, сэргээн засварлах ажлын норм, нормативын сангийн зардал Зам, тээврийн хөгжлийн яам 4,412,071 2019 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  521 Байдрагийн гүүийн их засварын зураг төслийн барьцаа Зам, тээврийн хөгжлийн яам 4,230,000 2014 Улсын төсөв
  522 Ургац тээврийн авто замын засвар Дархан АЗЗА 3,750,000 2020 Улсын төсөв
  523 Онцгой ажлын норм, нормативын сангийн зардал Зам, тээврийн хөгжлийн яам 3,639,081 2017 Улсын төсөв
  524 Төлбөр хураах цэгүүдийн засварын ажлын барьцаа Зам, тээврийн хөгжлийн яам 3,560,157 2017 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  525 Ховд, Алтай сум, Төлбөр авах цэг нүүлгэн шилжүүлэх ажлын ЗХЗ Зам тээврийн хөгжлийн төв 3,540,000 2022 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  526 Эрдэнэсант АЗЗА барилгын барьцаа Зам, тээврийн хөгжлийн яам 3,290,000 2014 Улсын төсөв
  527 Гео зураглал ХХК зургийн барьцаа Зам, тээврийн хөгжлийн яам 3,000,000 2014 Улсын төсөв
  528 Төлбөр хураах цэгийн аудитын хөлс Автозамын газар 3,000,000 2010 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  529 Үерийн улмаас эюдэрсэн УБ-Арвайхээр чиглэлийн авто замын сэргээн засварлалтын норм, нормативын сангийн зардал Зам, тээврийн хөгжлийн яам 2,525,582 2019 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  530 Кадсүрвэй ХХК Хараагийн гүүрийн барьцаа Зам, тээврийн хөгжлийн яам 2,500,000 2014 Улсын төсөв
  531 Төлбөр хураах цэгийн аудитын хөлс Энич-Аудит 2,450,000 2011 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  532 Буянт голын 2 гүүрийн их засварын зургийн барьцаа Зам, тээврийн хөгжлийн яам 2,330,000 2014 Улсын төсөв
  533 Үерийн улмаас эвдэрсэн УБ-Мандалговь чиг/54-121 км замын сэргээн засварлах ажлын норм, нормативын сангийн зардал Зам, тээврийн хөгжлийн яам 2,263,978 2019 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  534 ЗТБХБЯ-ны гадаад, дотоод сүлжээ, ажиллагсадын компьютер, техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, программ хангамжийн шинэчилэлт Зам, тээврийн хөгжлийн яам 1,813,900 2010 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  535 Гашууны голын гүүрийн их засварын зургийн барьцаа Зам, тээврийн хөгжлийн яам 1,080,000 2014 Улсын төсөв
  536 Алтай-Ховд чиглэлийн замын гэнэтийн эвдрэлийг засах ажлын Норм, нормативын сангийн зардал Зам, тээврийн хөгжлийн яам 1,070,000 2022 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  537 Хангалын гүүрийн төлбөр хураах цэгийн зогсоолын сүүдрэвч барих ажил Орхон АЗЗА 800,000 2009 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  538 Налайх Тэрэлжийн ТАЦ-ийн засварын ажлын барьцаа Зам, тээврийн хөгжлийн яам 609,690 2017 Улсын төсөв
  539 ХӨ, Мөрөн ТАЦ-ийг цах.эрчим хүчинд холбоох ажлын Норм, нормативын сангийн зардал Зам, тээврийн хөгжлийн яам 410,000 2022 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр
  540 Ховд, Алтай сум, Төлбөр авах цэг нүүлгэн шилжүүлэх ажлын ННС Зам, тээврийн хөгжлийн яам 320,000 2022 Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам ашигласны төлбөр