Анхаар!!! Мэдээллийн үнэн зөв байдлыг мэдээлэл хариуцагч бүрэн хариуцна.


Мэдээ

Хөдөө аж ахуйг дэмжих сангийн мэдээллийг олон нийтэд нээлттэй болгоно

2023.04.09
Хөдөө аж ахуйг дэмжих сангийн мэдээллийг олон нийтэд нээлттэй болгоно

ЦХХХ-ны сайд Н.Учрал “Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын хуулийг хэрэгжүүлээгүй тохиолдолд зургаадугаар сарын 1-нээс хойш тухайн төрийн албан тушаалтныг АТГ-т шилжүүлэх талаар Ерөнхий сайд мэдээлсэн. Хуулийг биелүүлэхгүй байгаа нь тухайн албан тушаалтныг АТГ-т шилжүүлэх үндэслэл болно гэж үзэж байна.

Ирэх долоо хоногоос Хөдөө аж ахуйг дэмжих сангийн мэдээллийг олон нийтэд нээлттэй болгоно. Shilen.gov.mn-ээр дамжуулж олон нийтэд мэдээлнэ. Хэрэв хууль бус байдал илэрвэл сэтгүүлчид, иргэд, олон нийтэд шүгэл үлээх бололцоо олгогдож байна. Долоо хоног бүр мэдээллүүдийг шинэчилж та бүхэнтэйгээ хамтарч ажиллаад явна” гэв.