Анхаар!!! Мэдээллийн үнэн зөв байдлыг мэдээлэл хариуцагч бүрэн хариуцна.


Мэдээ

ЖДҮХС -ийн зээлийн мэдээлэл шинэчлэгдлээ

2023.04.28
ЖДҮХС -ийн зээлийн мэдээлэл шинэчлэгдлээ

ЖДҮХС-аас 04.24-нд www.shilen.gov.mn сайтад Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн дагуу нээлттэй байрлуулсан мэдээллийг шинэчлэн боловсруулан дахин нийтэлсэн бөгөөд Монгол банкны ангилалтын дагуу хүснэгтийг нэмж орууллаа.

Та бүхэн тус сайтаас ЖДҮХС-ын зээлийн үлдэгдлийн шинэчилсэн мэдээлэлтэй эндээс танилцана уу?