Анхаар!!! Мэдээллийн үнэн зөв байдлыг мэдээлэл хариуцагч бүрэн хариуцна.


Мэдээ

Мэдээллийн ил тод байдлын үнэлгээ хангалтгүй байгууллагуудад мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллаж байна

2023.04.23
Мэдээллийн ил тод байдлын үнэлгээ хангалтгүй байгууллагуудад мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллаж байна

ЦХХХЯ-ны Салбарын хяналтын газар, “Шилэн” ажиллагааны хүрээнд “Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн хэрэгжилтийг мэдээлэл нь хаалттай, хэрэгжилт хангалтгүй төрийн байгууллагуудаас шаардаж, иргэдийн мэдэх эрхийг хангах хугацаатай үүрэг, чиглэл өгч ажиллаж байна.

Энэ удаа Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар болон Стандарт хэмжил зүйн газар ажиллаж хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах талаар мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллалаа.

 Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газрын мэдээллийн ил тод байдлын үнэлгээ 2023 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн байдлаар 33,75%, Стандарт хэмжил зүйн газар 42,60% буюу хангалтгүй үзүүлэлттэй байна.