Анхаар!!! Мэдээллийн үнэн зөв байдлыг мэдээлэл хариуцагч бүрэн хариуцна.

Танилцуулга Газар
 • Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн

  Регистрийн дугаар Удирдлага Овог Нэр
  9128883 Захирал Хүрэлбаатар Эрдэмундрах
  `
 • Газрын мэдээлэл

  Нийт: 3 мэдээлэл

  Аймаг/хот Сум/дүүрэг Баг/Хороо Хэмжээ м2 Хэрэглээ Олгосон Огноо Төрөл
  1 Улаанбаатар Сонгинохайрхан 21-р хороо 40,000 Амины орон сууц Нийслэлийн Засаг даргын захирамж 2023-02-08 эзэмших
  2 Улаанбаатар Баянзүрх 30-р хороо 5,160 Үйлчилгээтэй орон сууц Нийслэлийн Засаг даргын захирамж 2023-04-12 эзэмших
  3 Улаанбаатар Чингэлтэй 4-р хороо 1,730 Төрийн захиргааны байгууллага Нийслэлийн Засаг даргын захирамж 2022-05-31 эзэмших