Анхаар!!! Мэдээллийн үнэн зөв байдлыг мэдээлэл хариуцагч бүрэн хариуцна.

Танилцуулга КУДС
 • Иргэдийн цахим оролцоо

  Регистрийн дугаар Удирдлага Овог Нэр
  6791379 Гүйцэтгэх захирал Төмөрбаатар Ганцэцэг
  `

  Хувьцаа эзэмшигч, гишүүний мэдээлэл

  Нийт: 3 гишүүн

  Ангилал Улс Овог Нэр Бүртгэсэн огноо
  1 Иргэн Монгол раднаадорж ангармаа 2021-12-03
  2 Иргэн Монгол төмөрбаатар ганцэцэг 2021-12-03
  3 Иргэн Монгол раднаадорж уламоргих 2021-12-03
 • Кино урлагыг дэмжих сан

  Нийт: 0 мэдээлэл

  Төсөл Нийт дүн Шийдвэр Олгосон он Эхлэх огноо Дуусах огноо
  1 "Кино нүүдэл сургалт" кино зохиол, кино төслийн сургалт 240,000,000 МОНГОЛ УЛСЫН СОЁЛЫН САЙДЫН ТУШААЛ/ЗАРДАЛ БАТЛАХ ТУХАЙ №А/78 2023 2023-04-11 2023-09-22