Анхаар!!! Мэдээллийн үнэн зөв байдлыг мэдээлэл хариуцагч бүрэн хариуцна.

Танилцуулга Газар
 • Төрийн орон сууцны корпораци

  Регистрийн дугаар Удирдлага Овог Нэр
  5745535 Гүйцэтгэх захирал Баатар Эрдэнэбулган
  `

  Хувьцаа эзэмшигч, гишүүний мэдээлэл

  Нийт: 1 гишүүн

  Ангилал Улс Овог Нэр Бүртгэсэн огноо
  1 Хуулийн этгээд Монгол Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2022-05-27
 • Газрын мэдээлэл

  Нийт: 45 мэдээлэл

  Аймаг/хот Сум/дүүрэг Баг/Хороо Хэмжээ м2 Хэрэглээ Олгосон Огноо Төрөл
  1 Улаанбаатар Хан-Уул 21-р хороо 149,877 5-8 давхар нийтийн орон сууц Нийслэлийн Засаг даргын захирамж 2014-06-13 эзэмших
  2 Улаанбаатар Хан-Уул 21-р хороо 78,173 Эрчим хүч дамжуулах станц Нийслэлийн Засаг даргын захирамж 2022-01-11 эзэмших
  3 Хөвсгөл Мөрөн 14-р баг, Баян 50,002 4 ба түүнээс доош давхар нийтийн орон сууц Аймгийн Засаг даргын захирамж 2014-05-26 эзэмших
  4 Улаанбаатар Хан-Уул 10-р хороо 44,813 Дэд бүтцийн байгууллага Нийслэлийн Засаг даргын захирамж 2022-04-20 эзэмших
  5 Улаанбаатар Хан-Уул 21-р хороо 36,471 4 ба түүнээс доош давхар нийтийн орон сууц Дүүргийн Засаг даргын захирамж 2014-06-13 эзэмших
  6 Ховд Жаргалант 4-р баг, Бугат 24,800 5-8 давхар нийтийн орон сууц Сумын Засаг даргын захирамж 2018-02-12 эзэмших
  7 Архангай Эрдэнэбулган 5-р баг, Наранбулаг 20,000 5-8 давхар нийтийн орон сууц Аймгийн Засаг даргын захирамж 2014-02-06 эзэмших
  8 Улаанбаатар Хан-Уул 21-р хороо 19,983 5-8 давхар нийтийн орон сууц Нийслэлийн Засаг даргын захирамж 2014-06-13 эзэмших
  9 Улаанбаатар Хан-Уул 21-р хороо 15,000 Ус түгээх, шахах, өргөх байгууламж Нийслэлийн Засаг даргын захирамж 2022-01-11 эзэмших
  10 Орхон Баян-Өндөр 11-р баг, Цагаанчулуут 6,678 9 ба түүнээс дээш давхар нийтийн орон сууц Аймгийн Засаг даргын захирамж 2014-12-31 эзэмших
  11 Улаанбаатар Багануур 1-р хороо 2,998 9 ба түүнээс дээш давхар нийтийн орон сууц Нийслэлийн Засаг даргын захирамж 2015-06-25 эзэмших
  12 Улаанбаатар Багануур 1-р хороо 2,998 9 ба түүнээс дээш давхар нийтийн орон сууц Нийслэлийн Засаг даргын захирамж 2021-11-22 эзэмших
  13 Өвөрхангай Арвайхээр 13-р баг, Онги 2,500 5-8 давхар нийтийн орон сууц Аймгийн Засаг даргын захирамж 2008-01-18 эзэмших
  14 Улаанбаатар Баянзүрх 2,498 9 ба түүнээс дээш давхар нийтийн орон сууц Дүүргийн Засаг даргын захирамж 2022-12-22 эзэмших
  15 Сэлэнгэ Мандал 2-р баг, Ширхэнцэг 2,477 Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор Сумын Засаг даргын захирамж 2014-12-24 эзэмших
  16 Сэлэнгэ Мандал 2-р баг, Ширхэнцэг 1,601 5-8 давхар нийтийн орон сууц Сумын Засаг даргын захирамж 2015-02-11 эзэмших
  17 Хэнтий Бор-Өндөр 1,346 5-8 давхар нийтийн орон сууц Сумын Засаг даргын захирамж 2015-01-14 эзэмших
  18 Дархан-Уул Дархан 10-р баг 1,000 9 ба түүнээс дээш давхар нийтийн орон сууц Аймгийн Засаг даргын захирамж 2015-08-13 эзэмших
  19 Хэнтий Хэрлэн 3-р баг, Баянмөнх 969 5-8 давхар нийтийн орон сууц Аймгийн Засаг даргын захирамж 2014-01-14 эзэмших
  20 Увс Улаангом 6-р баг 900 4 ба түүнээс доош давхар нийтийн орон сууц Аймгийн Засаг даргын захирамж 2007-12-04 эзэмших
  21 Увс Улаангом 6-р баг 750 4 ба түүнээс доош давхар нийтийн орон сууц Аймгийн Засаг даргын захирамж 2007-12-04 эзэмших
  22 Дорнод Хэрлэн 1-р баг, Ургах нар 690 Нийтийн эзэмшлийн бусад газар Сумын Засаг даргын захирамж 2014-06-12 эзэмших
  23 Говь-Алтай Есөнбулаг 1-р баг, Баянхайрхан 679 4 ба түүнээс доош давхар нийтийн орон сууц Аймгийн Засаг даргын захирамж 2018-03-07 эзэмших
  24 Говь-Алтай Есөнбулаг 1-р баг, Баянхайрхан 679 4 ба түүнээс доош давхар нийтийн орон сууц Аймгийн Засаг даргын захирамж 2018-03-07 эзэмших
  25 Увс Улаангом 6-р баг 646 4 ба түүнээс доош давхар нийтийн орон сууц Аймгийн Засаг даргын захирамж 2007-12-04 эзэмших
  26 Хөвсгөл Мөрөн 2-р баг, Сүх 610 5-8 давхар нийтийн орон сууц Аймгийн Засаг даргын захирамж 2014-12-25 эзэмших
  27 Хөвсгөл Мөрөн 2-р баг, Сүх 610 5-8 давхар нийтийн орон сууц Аймгийн Засаг даргын захирамж 2014-12-25 эзэмших
  28 Хөвсгөл Мөрөн 2-р баг, Сүх 610 Гэр, орон сууцны хашааны газар Сумын Засаг даргын захирамж 2014-12-25 эзэмших
  29 Хөвсгөл Мөрөн 2-р баг, Сүх 610 Гэр, орон сууцны хашааны газар Сумын Засаг даргын захирамж 2014-12-25 эзэмших
  30 Хөвсгөл Мөрөн 2-р баг, Сүх 610 5-8 давхар нийтийн орон сууц Аймгийн Засаг даргын захирамж 2014-12-25 эзэмших
  31 Хөвсгөл Мөрөн 2-р баг, Сүх 609 Гэр, орон сууцны хашааны газар Сумын Засаг даргын захирамж 2014-12-25 эзэмших
  32 Сүхбаатар Баруун-Урт 4-р баг, Төмөртэй 600 5-8 давхар нийтийн орон сууц Аймгийн Засаг даргын захирамж 2018-08-29 эзэмших
  33 Өвөрхангай Арвайхээр 13-р баг, Онги 500 5-8 давхар нийтийн орон сууц Аймгийн Засаг даргын захирамж 2008-04-30 эзэмших
  34 Хэнтий Хэрлэн 4-р баг, Сариг 433 Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор Аймгийн Засаг даргын захирамж 2010-10-05 эзэмших
  35 Дорноговь Сайншанд 1-р баг, Далайшанд 375 5-8 давхар нийтийн орон сууц Аймгийн Засаг даргын захирамж 2008-09-18 эзэмших
  36 Дорнод Хэрлэн 6-р баг, Өнөр 360 Гэр, орон сууцны хашааны газар Аймгийн Засаг даргын захирамж 2008-07-18 эзэмших
  37 Хөвсгөл Мөрөн 9-р баг, Үерт 316 4 ба түүнээс доош давхар нийтийн орон сууц Аймгийн Засаг даргын захирамж 2013-06-28 эзэмших
  38 Хөвсгөл Мөрөн 9-р баг, Үерт 316 4 ба түүнээс доош давхар нийтийн орон сууц Аймгийн Засаг даргын захирамж 2006-12-15 эзэмших
  39 Улаанбаатар Чингэлтэй 6-р хороо 312 Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор Дүүргийн Засаг даргын захирамж 2019-08-30 эзэмших
  40 Говь-Алтай Есөнбулаг 305 4 ба түүнээс доош давхар нийтийн орон сууц Аймгийн Засаг даргын захирамж 2008-09-16 эзэмших
  41 Дорнод Хэрлэн 11-р баг, Ирээдүй 300 Гэр, орон сууцны хашааны газар Аймгийн Засаг даргын захирамж 2010-06-07 эзэмших
  42 Дундговь Дэлгэрцогт 3-р баг, Дэлгэр-Эмт 250 4 ба түүнээс доош давхар нийтийн орон сууц Сумын Засаг даргын захирамж 2007-01-12 эзэмших
  43 Говь-Алтай Дэлгэр 5-р баг, Гуулин тосгон 174 4 ба түүнээс доош давхар нийтийн орон сууц Сумын Засаг даргын захирамж 2006-07-20 эзэмших
  44 Дундговь Сайнцагаан 5-р баг, Аривжих 150 4 ба түүнээс доош давхар нийтийн орон сууц Аймгийн Засаг даргын захирамж 2009-06-29 эзэмших
  45 Говь-Алтай Баян-Уул 3-р баг, Баянхайрхан 144 4 ба түүнээс доош давхар нийтийн орон сууц Сумын Засаг даргын захирамж 2020-04-09 эзэмших