Анхаар!!! Мэдээллийн үнэн зөв байдлыг мэдээлэл хариуцагч бүрэн хариуцна.

Танилцуулга Газар
 • Геронтологийн үндэсний төв

  Регистрийн дугаар Удирдлага Овог Нэр
  5026814 Захирал Рэнцэн Хишигжаргал
  `
 • Газрын мэдээлэл

  Нийт: 2 мэдээлэл

  Аймаг/хот Сум/дүүрэг Баг/Хороо Хэмжээ м2 Хэрэглээ Олгосон Огноо Төрөл
  1 Улаанбаатар Хан-Уул 21-р хороо 7,994 Төрийн захиргааны байгууллага Нийслэлийн Засаг даргын захирамж 2020-01-13 эзэмших
  2 Улаанбаатар Сүхбаатар 11-р хороо 1,815 Төрийн захиргааны байгууллага Нийслэлийн Засаг даргын захирамж 2017-07-06 эзэмших