Анхаар!!! Мэдээллийн үнэн зөв байдлыг мэдээлэл хариуцагч бүрэн хариуцна.

Танилцуулга Тусгай зөвшөөрлүүд Тусгай хамгаалалттай газар Халамж Газар
 • Молортрейд

  Регистрийн дугаар Удирдлага Овог Нэр
  2571889 Захирал Бадамгарав Цэндаюуш
  `

  Хувьцаа эзэмшигч, гишүүний мэдээлэл

  Нийт: 1 гишүүн

  Ангилал Улс Овог Нэр Бүртгэсэн огноо
  1 Иргэн Монгол бадамгарав цэндаюуш 2007-08-22
 • Тусгай зөвшөөрлийн мэдээлэл

  Нийт: 5 зөвшөөрөл

  Тусгай зөвшөөрөл Эхлэх огноо Дуусах огноо Олгогч
  1 Амралтын газар 2022-10-25 2049-12-31 Нийслэлийн засаг даргын тамгын газар
  2 Ресторан 2022-10-25 2049-12-31 Нийслэлийн засаг даргын тамгын газар
  3 Соёл урлагийн /дуу, хөгжим, бүжиг, драм, кино, драм, загвар, хөтлөгч, жүжигчин, тайзны яриа, илтгэх урлаг, уран зураг, фото зураг, төрөл бүрийн хатгамал, нүүр будаг, хувиргалт/ сургалтын газрын үйл ажиллагаа 2022-12-10 2049-12-31 Нийслэлийн засаг даргын тамгын газар
  4 Цайны газар /Нийтийн үйлчилгээний болон байгууллагын дэргэдэх/ 2022-10-25 2049-12-31 Нийслэлийн засаг даргын тамгын газар
  5 Радио давтамжийг нийтийн үйлчилгээний бус зориулалтаар ашиглах 2022-04-17 2024-04-17 Харилцаа холбооны зохицуулах хороо
 • Тусгай хамгаалалттай газрын мэдээлэл

  Нийт: 1 зөвшөөрөл

  Газар Байршил Олгосон огноо Талбайн хэмжээ
  1 Хөвсгөлийн УТХГ-ын хамгаалалтын захиргаа Хайчийн ам 2014-12-08 1.691
 • Нийгмийн халамжийн сангийн мэдээлэл

  Нийт: 7 мэдээлэл

  Халамжийн төрөл Нийт дүн Хүний тоо Он
  1 Ахмад настанд үзүүлэх тусламж, хөнгөлөлт 773,630,000 4301 2016
  2 Ахмад настанд үзүүлэх тусламж, хөнгөлөлт 127,240,000 682 2017
  3 Ахмад настанд үзүүлэх тусламж, хөнгөлөлт 614,740,000 3181 2018
  4 Ахмад настанд үзүүлэх тусламж, хөнгөлөлт 672,520,000 4362 2019
  5 Ахмад настанд үзүүлэх тусламж, хөнгөлөлт 513,360,000 3674 2020
  6 Ахмад настанд үзүүлэх тусламж, хөнгөлөлт 298,860,000 2139 2021
  7 Ахмад настанд үзүүлэх тусламж, хөнгөлөлт 1,191,656,000 8547 2022
 • Газрын мэдээлэл

  Нийт: 31 мэдээлэл

  Аймаг/хот Сум/дүүрэг Баг/Хороо Хэмжээ м2 Хэрэглээ Олгосон Огноо Төрөл
  1 Улаанбаатар Сонгинохайрхан 32-р хороо 49,959 Аж, ахуйн Дүүргийн Засаг даргын захирамж 2014-12-17 эзэмших
  2 Улаанбаатар Сүхбаатар 36,619 4 ба түүнээс доош давхар нийтийн орон сууц Дүүргийн Засаг даргын захирамж 2015-09-07 эзэмших
  3 Улаанбаатар Сүхбаатар 25,229 Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор Нийслэлийн Засаг даргын захирамж 2022-05-24 эзэмших
  4 Улаанбаатар Сүхбаатар 25,229 Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор Дүүргийн Засаг даргын захирамж 2018-09-04 эзэмших
  5 Улаанбаатар Сонгинохайрхан 32-р хороо 24,380 Аж, ахуйн Дүүргийн Засаг даргын захирамж 2017-11-02 эзэмших
  6 Улаанбаатар Баянгол 20-р хороо 18,517 Үйлдвэрлэлийн барилга, байгууламж, бусад газар Нийслэлийн Засаг даргын захирамж 2021-08-20 эзэмших
  7 Хөвсгөл Алаг-Эрдэнэ 3-р баг, Яргис 16,914 Аялал, жуулчлалын бааз Байгаль орчин ,Аялал жуулчлалын сайдын тушаал 2014-11-08 ашиглах
  8 Улаанбаатар Баянгол 20-р хороо 15,761 Үйлдвэрлэлийн барилга, байгууламж, бусад газар Дүүргийн Засаг даргын захирамж 2018-06-05 эзэмших
  9 Улаанбаатар Баянгол 20-р хороо 15,722 Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор Нийслэлийн Засаг даргын захирамж 2021-08-20 эзэмших
  10 Сэлэнгэ Алтанбулаг 1-р баг, Бүргэдэй 10,000 Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор Чөлөөт бүсийн захирагч 2009-06-15 эзэмших
  11 Улаанбаатар Сүхбаатар 5,577 Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор Нийслэлийн Засаг даргын захирамж 2016-01-25 эзэмших
  12 Улаанбаатар Сонгинохайрхан 21-р хороо 2,998 ХАА-н үйлдвэрлэлийн цогцолбор Дүүргийн Засаг даргын захирамж 2017-09-21 эзэмших
  13 Улаанбаатар Сүхбаатар 1,851 Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор Дүүргийн Засаг даргын захирамж 2010-12-21 эзэмших
  14 Улаанбаатар Сүхбаатар 1,399 5-8 давхар нийтийн орон сууц Нийслэлийн Засаг даргын захирамж 2016-01-25 эзэмших
  15 Улаанбаатар Баянгол 13-р хороо 1,324 Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор Нийслэлийн Засаг даргын захирамж 2020-12-31 эзэмших
  16 Улаанбаатар Сүхбаатар 1,284 Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор Дүүргийн Засаг даргын захирамж 2018-02-14 эзэмших
  17 Архангай Эрдэнэбулган 5-р баг, Наранбулаг 1,200 Зочид буудлын цогцолбор Аймгийн Засаг даргын захирамж 2013-06-13 эзэмших
  18 Улаанбаатар Сүхбаатар 739 4 ба түүнээс доош давхар нийтийн орон сууц Дүүргийн Засаг даргын захирамж 2015-09-07 эзэмших
  19 Улаанбаатар Сүхбаатар 700 4 ба түүнээс доош давхар нийтийн орон сууц Дүүргийн Засаг даргын захирамж 2015-09-07 эзэмших
  20 Улаанбаатар Сүхбаатар 700 4 ба түүнээс доош давхар нийтийн орон сууц Дүүргийн Засаг даргын захирамж 2015-09-07 эзэмших
  21 Улаанбаатар Сүхбаатар 699 5-8 давхар нийтийн орон сууц Нийслэлийн Засаг даргын захирамж 2018-05-10 эзэмших
  22 Улаанбаатар Сүхбаатар 699 Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор Дүүргийн Засаг даргын захирамж 2015-09-07 эзэмших
  23 Улаанбаатар Сүхбаатар 699 4 ба түүнээс доош давхар нийтийн орон сууц Дүүргийн Засаг даргын захирамж 2015-09-07 эзэмших
  24 Улаанбаатар Сүхбаатар 699 4 ба түүнээс доош давхар нийтийн орон сууц Дүүргийн Засаг даргын захирамж 2015-09-07 эзэмших
  25 Улаанбаатар Баянгол 13-р хороо 631 Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор Нийслэлийн Засаг даргын захирамж 2021-07-26 эзэмших
  26 Улаанбаатар Сүхбаатар 540 4 ба түүнээс доош давхар нийтийн орон сууц Дүүргийн Засаг даргын захирамж 2014-11-12 эзэмших
  27 Улаанбаатар Сүхбаатар 534 4 ба түүнээс доош давхар нийтийн орон сууц Дүүргийн Засаг даргын захирамж 2014-11-12 эзэмших
  28 Улаанбаатар Сүхбаатар 19-р хороо 341 4 ба түүнээс доош давхар нийтийн орон сууц Дүүргийн Засаг даргын захирамж 2011-10-12 эзэмших
  29 Улаанбаатар Баянгол 13-р хороо 266 Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор Нийслэлийн Засаг даргын захирамж 2021-07-26 эзэмших
  30 Архангай Хайрхан 1-р баг, Хайрхан 256 5-8 давхар нийтийн орон сууц Сумын Засаг даргын захирамж 2022-11-28 эзэмших
  31 Улаанбаатар Баянгол 13-р хороо 250 Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор Нийслэлийн Засаг даргын захирамж 2021-07-26 эзэмших