Анхаар!!! Мэдээллийн үнэн зөв байдлыг мэдээлэл хариуцагч бүрэн хариуцна.


ХҮҮХДИЙН ТӨЛӨӨ САН

Яг одоо нийт 33 мэдээлэл бүртгэгдсэн

 • Төрөл Орлогын нэр Нийт дүн Он
  1 Хандив, тусламж Ариунзаяа Аюуш 100,000 2021
  2 Хандив, тусламж Баярмаа Нарантуяа 100,000 2021
  3 Хандив, тусламж Дамдинчойжил Ундраа 100,000 2021
  4 Хандив, тусламж Бага-Өрнөлт Мөнхтөмөр 100,000 2021
  5 Автотээврийн хэрэгслийн сонирхол татахуйц улсын бүртгэлийн дугаар борлуулсны орлого Авто тээврийн үндэсний төв 1,451,297,100 2021
  6 Хандив, тусламж УБ, Гэр бүл, хүүхдийн байгууллагын ажилчид 1,531,527 2021
  7 Автотээврийн хэрэгслийн сонирхол татахуйц улсын бүртгэлийн дугаар борлуулсны орлого Авто тээврийн үндэсний төв 500,000,000 2021
  8 Хүүхдийн төлөө фонд ТББ, бусад Хүүхдийн төлөө фонд 1,573,997,250 2021
  9 Хандив, тусламж Батбаяр 16,661 2021
  10 Хүүхдийн төлөө фонд ТББ, бусад Хүүхдийн төлөө фонд 106,070,000 2021
  11 Хүүхдийн төлөө фонд ТББ, бусад Хүүхдийн төлөө фонд 371,045,455 2021
  12 Хандив, тусламж Касс дахь бэлэн мөнгө-төлбөр 45,000 2021
  13 Автотээврийн хэрэгслийн сонирхол татахуйц улсын бүртгэлийн дугаар борлуулсны орлого Авто тээврийн үндэсний төв 500,000,000 2021
  14 Хүүхдийн төлөө фонд ТББ, бусад Хүүхдийн төлөө фонд 5,086,900 2021
  15 Хүүхдийн төлөө фонд ТББ, бусад Хүүхдийн төлөө фонд 4,500,000 2021
  16 Хүүхдийн төлөө фонд ТББ, бусад Хүүхдийн төлөө фонд 16,470,000 2021
  17 Хандив, тусламж Мөнхөө Батбаяр 9,000 2021
  18 Хүүхдийн төлөө фонд ТББ, бусад Гүйлгээ дамжуулах данс-Хадгаламж Хас банк 21,241 2021
  19 Хандив, тусламж Тунгалагтамир Сандаг 123,457 2021
  20 Хандив, тусламж Туушин боловсрол сан 10,000,000 2021
  21 Автотээврийн хэрэгслийн сонирхол татахуйц улсын бүртгэлийн дугаар борлуулсны орлого Авто тээврийн үндэсний төв 1,000,000,000 2021
  22 Автотээврийн хэрэгслийн сонирхол татахуйц улсын бүртгэлийн дугаар борлуулсны орлого Авто тээврийн үндэсний төв 500,000,000 2022
  23 Хандив, тусламж Банк хоорондын килирингийн тооцоо 5,000,000 2022
  24 Автотээврийн хэрэгслийн сонирхол татахуйц улсын бүртгэлийн дугаар борлуулсны орлого Авто тээврийн үндэсний төв 1,100,000,000 2022
  25 Автотээврийн хэрэгслийн сонирхол татахуйц улсын бүртгэлийн дугаар борлуулсны орлого Авто тээврийн үндэсний төв 148,434,773 2022
  26 Автотээврийн хэрэгслийн сонирхол татахуйц улсын бүртгэлийн дугаар борлуулсны орлого Авто тээврийн үндэсний төв 1,800,000,000 2022
  27 Автотээврийн хэрэгслийн сонирхол татахуйц улсын бүртгэлийн дугаар борлуулсны орлого Авто тээврийн үндэсний төв 31,641,340 2022
  28 Автотээврийн хэрэгслийн сонирхол татахуйц улсын бүртгэлийн дугаар борлуулсны орлого Авто тээврийн үндэсний төв 810,000,000 2022
  29 Автотээврийн хэрэгслийн сонирхол татахуйц улсын бүртгэлийн дугаар борлуулсны орлого Авто тээврийн үндэсний төв 36,839,400 2023
  30 Автотээврийн хэрэгслийн сонирхол татахуйц улсын бүртгэлийн дугаар борлуулсны орлого Авто тээврийн үндэсний төв 1,121,787,387 2023
 • Төрөл Хүүхдийн тоо Нийт дүн Он
  1 ОУТивийн олимпиадад амжилт гаргасан урамшуулал 15 25,000,000 2021
  2 Олон Улс, тив дэлхийн тэмцээн, наадамд оролцож амжилт гаргасан хүүхдүүдийг шагнаж урамшуулах 3 8,900,000 2022
  3 Олон Улс, тив дэлхийн тэмцээн, наадамд оролцож амжилт гаргасан хүүхдүүдийг шагнаж урамшуулах 27 72,800,000 2022